IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA BR. 3 – ADAPTACIJA I PREUREĐENJE PROSTORA UDRUGE NA LOKACIJAMA SLOBOŠTINA I NOVI JELKOVEC

Projekt Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb objavio je 2. izmjenu Poziva na dostavu ponuda za nabavu Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec.

U sklopu 3. izmjene izvršene su sljedeće promjene:

  1. Ažuriran je troškovnik 1. Lokacija Karela Zahradnika 12, 10 010 Zagreb (SLOBOŠTINA)
  2. Produžen je rok za dostavu ponuda na 26. listopada 2021. do 12 sati.

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

infrastrukturni projekt - efrr