TEMELJNI DOKUMENTI UDRUGE CeDePe Zagreb

TEMELJNI DOKUMENTI

STATUT CEDEPE ZAGREB

Statut udruge CeDePe Zagreb

ETIČKI KODEKS UDRUGE

Etički kodeks udruge CeDePe Zagreb

PRAVILNIK SOC. USLUGE

Pravilnik o pružanju socijalnih usluga

PRAVILNIK O RADU UDRUGE

Pravilnik o radu

STRATEŠKI, OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLANOVI

STRATEŠKI PLAN ‘21. - ’24.

Strateški plan udruge 2021. - 2024.

OPERATIVNI PLAN 2021.

Operativni plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

Financijski plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

OPERATIVNI PLAN 2022.

Oprativni plan za 2022.

FINANCIJSKI PLAN 2022.

OPERATIVNI PLAN 2023.

Operativni plan 2023. - CeDePe Zagreb

FINANCIJSKI PLAN 2023.

Snimka zaslona Financijskog plana za 2023. godinu

JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec


1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

u razdoblju od 15. srpnja do 22. srpnja 2021. trajat će savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec koja se povodi u okviru projekta “Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici”.

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Dodaci
 3. Troškovnik Novi Jelkovec
 4. Troškovnik Sloboština

Za sva pitanja vezana uz ovaj predmet nabave, kao i za pitanja vezana uz priloženu dokumentaciju, možete nam se obratiti na sljedeći kontakt:

Josip Koštan, voditelj projekta

mob: 095/5439-044

e-pošta: josip@cedepe.hr

2. Izvješće s prethodnog savjetovanja

Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja, naručitelj objavljuje da za vrijeme trajanja postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetnom postupku nabave nije zaprimio primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Izvješće je vidljivo na sljedećoj POVEZNICI.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

3. Poziv na dostavu ponuda: Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Dalmatinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 67417590263 pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec“
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr – POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0057

Naziv projekta: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

OIB tvrtke ili organizacije. 67417590263

Naziv tvrtke ili organizacije. CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Osoba za kontakt: Josip Koštan

Lokacija: Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon: +385 1 48 48 905

E-pošta:josip@cedepe.hr

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 15.09.2021.

Rok za dostavu ponuda: 26.10.2021.

Kratak opis nabave: Adaptacija i preuređenje prostora udruge CeDePe iz Zagreba na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec u sklopu projekta Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Priloženi dokumenti:

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Prilog II.I Troškovnik Sloboština
 3. Prilog II.II Troškovnik Novi Jelkovec
 4. Dodaci
 5. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 17.09.2021.
 6. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 24.09.2021.
 7. Izmjena 1. Poziva na dostavu ponuda – 25.09.2021.
 8. Novi Jelkovec – Idejni projekt
 9. Sloboština – Arhitektonski projekt
 10. Sloboština – Strojarski projekt
 11. Izmjena 2. Poziva na dostavu ponuda – 07.10.2021.
 12. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 07.10.2021.
 13. SI-2019-06_CeDePe_Sloboština_Arhitektonski-projekt_Sheme_bravarije-stolarije_071021.pdf
 14. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda 17.10.2021.
 15. Prilog II.I Troškovnik Sloboština V2 17.10.2021.
 16. Izmjena 3. Poziva na dostavu ponuda – 17.10.2021.
 17. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

Nabava specijaliziranih kombi vozila


Poziv na dostavu ponuda: Nabava specijaliziranih kombi vozila

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Dalmatinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 67417590263 pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „Nabava specijaliziranih kombi vozila“
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr – POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0057

Naziv projekta: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

OIB tvrtke ili organizacije: 67417590263

Naziv tvrtke ili organizacije. CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Osoba za kontakt: Josip Koštan

Lokacija: Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon: +385 1 48 48 905

E-pošta:josip@cedepe.hr

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 02.02.2022.

Rok za dostavu ponuda: 11.02.2022.

Kratak opis nabave: Nabava specijaliziranih kombi vozila u sklopu projekta Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Priloženi dokumenti:

 1. Poziv na dostavu ponuda 02.02.2022.
 2. Prilozi
 3. Odluka o poništenju 21.02.2022.

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici-2/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

Nabava specijaliziranih kombi vozila – PONOVLJENI POSTUPAK


Poziv na dostavu ponuda: Nabava specijaliziranih kombi vozila – PONOVLJENI POSTUPAK

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Dalmatinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 67417590263 pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „Nabava specijaliziranih kombi vozila – PONOVLJENI POSTUPAK“
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr – POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0057

Naziv projekta: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

OIB tvrtke ili organizacije: 67417590263

Naziv tvrtke ili organizacije. CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Osoba za kontakt: Josip Koštan

Lokacija: Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon: +385 1 48 48 905

E-pošta:josip@cedepe.hr

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 22.04.2022.

Rok za dostavu ponuda: 02.05.2022.

Kratak opis nabave: Nabava specijaliziranih kombi vozila – PONOVLJENI POSTUPAK

Priloženi dokumenti:

 1. Poziv na dostavu ponuda 22.04.2022.
 2. Prilozi
 3. Prilog 3. Tehničke specifikacije – ispravak 1
 4. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici-3/ 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

Temeljni dokumenti – vanjske poveznice

Više o osnivanju i registraciji udruge možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.