Poziv na dostavu ponuda – nabava specijaliziranih kombi vozila

Projekt Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

infrastrukturni projekt - efrr

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Dalmatinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 67417590263 pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „Nabava specijaliziranih kombi vozila“
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr – POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0057

Naziv projekta: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

OIB tvrtke ili organizacije: 67417590263

Naziv tvrtke ili organizacije. CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Osoba za kontakt: Josip Koštan

Lokacija: Grad Zagreb, Zagreb

Kontakt telefon: +385 1 48 48 905

E-pošta: josip@cedepe.hr

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 02.02.2022.

Rok za dostavu ponuda: 11.02.2022.

Kratak opis nabave: Nabava specijaliziranih kombi vozila u sklopu projekta Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Priloženi dokumenti:

  1. Poziv na dostavu ponuda 02.02.2022.
  2. Prilozi

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici-2/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

infrastrukturni projekt - efrr