OBRASCI ZA PREUZIMANJE

Ovdje možete preuzeti obrasce za pristupanje u članstvo udruge, uključivanje u socijalne usluge i aktivnosti te obrasce za ostvarivanje popusta na temelju članstva u udruzi.

Članstvo u udruzi

Upitni list

Upitnik za učlanjenje

Socijalne usluge – socijalno uključivanje

Prijavnica - poludnevni boravak

Prijavnica poludnevni boravak

Prijavnica - dnevni boravak

Prijavnica poludnevni boravak

Prijavnica - psihosoc. podrška

Prijavnica psihosocijalna podrška

Prijavnica - senz. integracija

Prijavnica senzorička integracija

Prijavnica - osobni asistent

Prijavnica osobni asistent

Prijavnica - stanov. uz podršku

Prijavnica stanovanje uz podršku

Prijavnica - pomoć u kući

Prijavnica pomoć u kući

Prijavnica - akt. slobodnog vremena

Prijavnica aktivnosti slobodnog vremena

Prijavnica - klub seniora

Prijavnica klub seniora

Prijavnica - ljetna škola

Prijavnica ljetna škola

Ugovor o pružanju soc. usluga

Ugovor o pružanju socijalnih usluga

Zahtjev za raskid soc. usluga

Zahtjev za otkazivanje socijalne usluge

Suglasnost za snimanje

Suglasnost za snimanje

OA - izjava doživotno uzdrž.

Osobni asistent izjava doživotno dosmrtno uzdržavanje

Drugi obrasci

RTV pristojba - liječnička svj.

RTV pristojba - liječnička svjedodžba