Zdravstvena zaštita

Pravni okvir: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13),

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.: 150/08 – 82/13),

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (NN br.: 85/06, 150/08, 71/10) .

 

Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije

 

Pravni okvir  Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – NN br.: 85/06, 150/08, 71/10,

 

Temeljem članka 14a. Zakona, premije dopunskog ZO koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom proračunu za:

 

– osobe koje imaju 100% tjelesnog oštećenja i osobe s višestrukim oštećenjem, te osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi,

 

– darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

 

– dobrovoljne davatelje krvi (muškarce s preko 35 a žene s preko 25 davanja),

 

– redovite učenike i studente starije od 18 godina,

 

– osobe čiji prihodovni cenzus po članu obitelji ne prelazi 45,59 posto proračunske osnovice (za samce u mirovini do 58,31 posto).

 

Način ostvarivanja:

 

Potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

3.1. Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

 

Pravni okvir: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući  – NN br. 46/07-pročišćen tekst, 64/08, 91/09, 118/09).

 

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna.

 

Način ostvarivanja: Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor

 

primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće

 

specijalnosti. Odobrenje za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda.

 

Odobrenje za održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda. Odobrenje za fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje ovlašteni doktor Zavoda.

3.2. Prava na ortopedska i druga pomagala

 

Pravni okvir: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima – NN br.: 7/12 – 93/13

 

Osigurane osobe na teret sredstava HZZO ostvaruju pravo na: pomagala, popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala.

 

Način ostvarivanja:

 

Pomagalo propisuje i funkcionalnost ocjenjuje ugovorni dr. medicine određene specijalnosti, dr. stomatologije, odnosno dr. opće medicine u ovlaštenoj ustanovi. Nabavku pomagala odobrava ovlašteni doktor HZZO ili liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije HZZO.