Arhiva oznaka za: izbori

CeDePe Zagreb ove godine održava izbornu Skupštinu na kojoj će se izabrati skupštinari i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

izbori - kandidatura

Podnošenje Zahtjeva – Zahtjevi za listu zastupnika za Skupštinu predaju se najkasnije do 30. studenog 2023.