Istraživanje

Sudjelovanje u istraživanju

Poštovani, molimo Vas za sudjelovanje u istraživanju na temu roditeljstva osoba s motoričkim poremećajima u svrhu izrade diplomskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj upitnika je istražiti kakvo je Vaše iskustvo roditeljstva, moguće teškoće te na koji način sustav treba olakšati roditeljsku ulogu osobama sa motoričkim poremećajima.

Na pitanja odgovarate potpuno anonimno. Ukoliko Vas zanimaju rezultati istraživanja, molimo Vas pošaljite nam svoju e-mail adresu.

Na poveznici se nalazi upitnik za osobe s motoričkim poremećajima:

https://docs.google.com/…/1snBd9csAEG4kLjOh4Eqb8-F…/viewform