Stomatološke usluge

Stomatološke usluge u domu

Obavještavamo Vas da stomatolog Renato Justament vrši stomatološke usluge u domu korisnika. Spomenute usluge moguće je koristiti preko HZZO-a.

Za sve informacije, molimo kontaktirati na broj 091/5514-053