Redovna izborna skupština 2016.

Redovna izborna Skupština Udruge

Dana 11. travnja 2016. održana je redovna izborna Skupština Udruge na kojoj su usvojena Izvješća o radu za 2015. godinu te je usvojen Akcijski i Financijski plan za 2016. godinu.

Za nove članove Upravnog odbora izabrani su:

Zlatan Gazibara

Željka Janeš

Ivan Šapina

Miljenko Sedlanić

Željko Rekar

Mirjana Markovinović

Zvjezdana Delić

Za nove članove Nadzornog odbora izabrani su:

Ljiljana Vugrinec

Sanda Matokanović

Josip Zdešić

 

Nakon održane Izborne Skupštine, održana je i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora, na kojoj su izabrani Predsjednik udruge – Željka Janeš, Dopredsjenik Udruge – Ivan Šapina te potvrđena Stručna tajnica – Zvjezdana Delić.