USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM – FAZA III

Osobni asistent - CeDePe Zagreb

OSOBNI ASISTENT – faza III

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO:

  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (PT 1)

       Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 12./2020.- 8./2022.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.524.104,24 kn, EU financira 100%

BROJ KORISNIKA: 21

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 21 osobni asistent + 1 voditelj/koordinator projekta + 1 administrator

CILJ PROJEKTA: Povećati neovisnost i socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s cerebralnom paralizom u domu i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije na području Grada Zagreba.

NAČIN PRIJAVE: Prijavnica za uključivanje (lista kandidata za uslugu osobne asistencije)

Kriteriji za uključivanje u uslugu: odrasla osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od minimalno 18 godina, uvjerenje Neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, presliku osobne iskaznice

Usluga se osigurava za korisnike na području Grada Zagreba.

Razvojem usluge osobne asistencije, zadržali smo uslugu osobne asistencije za 21 korisnika.

Obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.

Rezultati projekta će biti diseminirani drugim udrugama (koje ih mogu koristiti kao dobru praksu u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

KONTAKT OSOBA: Dragana Veldić Šarić, voditeljica projekta, tel. 01/7777-896, e-mail: dragana@cedepe.hr