OA ESF anketiranje korisnika

Usluga osobne asistencije za osobe s cerebralnom paralizom (Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom)

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO:

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT 1)

       Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 04./2017.-04/2019.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.989.935,25 kn, EU financira 100%

BROJ KORISNIKA: 17

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 17 osobnih asistenata + 1 voditelj/koordinator projekta + 1 financijski voditelj

CILJ PROJEKTA: Povećati neovisnost i socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s cerebralnom paralizom u domu i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije na području Grada Zagreba.

NAČIN PRIJAVE: Prilog 4-Prijavnica-Osobni asistent za uključivanje (lista kandidata za uslugu osobne asistencije)

Kriteriji za uključivanje u uslugu: odrasla osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina, uvjerenje Neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjetda za primanje usluge osobne asistencije ili uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, presliku osobne iskaznice

Usluga se osigurava za korisnike na području Grada Zagreba.

Razvojem usluge osobne asistencije, zadržali smo uslugu osobne asistencije za postojećih 14 korisnika te uključili 3 nova korisnika.

Obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.

Rezultati projekta će biti diseminirani drugim udrugama (koje ih mogu koristiti kao dobru praksu u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

KONTAKT OSOBA: Josip Koštan, voditelj projekta, tel. 01/4848-905, e-mail: josip@cedepe.hr