OSOBNI ASISTENT – DVOGODIŠNJI PROGRAM

Osobni asistent

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

VRIJEME PROVEDBE: prva godina provedbe (1./2022. – 12./2022.)

VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.410.000,00 kn

BROJ KORISNIKA: 32

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 32 osobna asistenta + 1 voditelj programa

CILJ PROGRAMA: Rasterećenje obitelji i stvaranje uvjeta za veće uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života

NAČIN PRIJAVE: Pristupnica za uključivanje (lista zainteresiranih) – Prilog 4-Prijavnica-Osobni asistent

Kriteriji udruge za uključivanje u uslugu: članstvo u udruzi, plaćena članarina, socio-ekonomski status člana, sastav članova kućanstva, preostale motoričke sposobnosti te dobna starost od 18 do 65 godina.

Usluga se osigurava za korisnike na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Dodatni kriteriji za odabir korisnika usluge i za odabir osobnog asistenta nalaze se u uputama ministarstva zaduženog za osobe s invaliditetom za provedbu projekta Osobni asistent za osobe s invaliditetom.

Usluga je dostupna korisnicima dvadeset sati tjedno, radnim danima, prema rasporedu koji definira korisnik. Iznimno se usluga, uz prethodni dogovor, može pružiti i vikendom.

Sadržaj usluge u potpunosti je individualiziran na osnovi potreba korisnika, te može uključivati pomoć u samozbrinjavanju, transferu, socijalnim aktivnostima zajednice, sudjelovanje u aktivnostima Udruge, obavljanju kupnje i drugim aktivnostima koje su korisniku potrebne za svakodnevni život.

Način informiranja korisnika o ovoj usluzi je putem telefona i osobnim kontaktom. Prioritet korištenja usluge imaju članovi Udruge, pri čemu se vodi računa o socijalnom statusu, otežanim obiteljskim okolnostima, dobnoj strukturi domaćinstva i angažiranosti korisnika u sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice te datumom zaprimanja pristupnice.

Minimalni kriteriji za izbor asistenta također su definirani od strane nadležnog ministarstva: srednja stručna sprema ili završena osnovna škola i završeni tečaj za njegovatelja te nezaposlene osobe. Odabir asistenata Udruga vrši na sljedeći način: preporukom samog korisnika, objavom natječaja u suradnji sa HZZ-om ili razmjenom informacija sa drugim udrugama pružateljima ove usluge.

Svaki korisnik i asistent imaju pravo na probno razdoblje od tri do pet dana te nakon isteka tog razdoblja korisnici i asistenti sklapaju ugovor o osobnoj asistenciji u kojoj se definiraju poslovi i zaduženja. Udruga sklapa ugovor o radu sa asistentom, u kojem je definirano: tko je korisnik usluge, razdoblje provođenja usluge, obveze i prava asistenta, obveze i prava Udruge te druge elemente koje sadrži ugovor o radu.

U slučaju nesporazuma između korisnika i asistenta, Udruga posreduje u rješavanju istoga i o tome vodi evidenciju.

Individualni plan provedbe usluge izrađuju korisnik i asistent u dogovoru tjedan dana unaprijed. Plan sadrži aktivnosti koje će se provoditi i vrijeme njihove provedbe.

Načela rada i povjerljivost definirani su ugovorom između korisnika i asistenta. Osobni asistent, kao radnik Udruge, dužan je poštivati Etički kodeks  udruge, kao i potpisati izjavu o povjerljivosti koju dodatno definira Udruga.

Evidencija rada provodi se putem plana rada i mjesečnih evidencija obavljenih usluga i sati. Korisnik svaku evidenciju mora pregledati i potpisati, prema predviđenom obrascu.

Udruga jednom mjesečno, pri predaji mjesečnih izvještaja, obavlja individualnu superviziju sa osobnim asistentima te posebno sa korisnicima radi utvrđivanja tijeka provedbe usluge, zadovoljstva uslugom te rješavanja eventualnih poteškoća.

Više o osobnoj asistenciji možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.