Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

infrastrukturni projekt - efrr

Infrastrukturni projekt

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici KK.08.1.3.04.0057

KORISNIK PROJEKTA: CeDePe Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.413.348,80 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 4.413.348,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 17.07.2019. – 31.03.2023.

SAŽETAK PROJEKTA:

Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici bavi se unapređenjem infrastrukture za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga dnevnog boravka, poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Projekt se provodi na dvije lokacije u Gradu Zagrebu, u sklopu kojih će se rekonstruirati/adaptirati i opremiti 14 funkcionalnih jedinica. U svrhu povećane mobilnosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, kao i dostupnijih socijalnih usluga, osigurava se nabava dvaju specijaliziranih kombi vozila.

CILJ PROJEKTA:

Olakšati pristup životu u zajednici osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba unapređenjem socijalne infrastrukture.

REZULTATI PROJEKTA:

  • širenje usluge boravka i psihosocijalne podrške kroz infrastrukturnu obnovu i opremanje dvaju nekretnina nužnom opremom za rad
  • olakšana dostupnost usluga u zajednici kroz poboljšanu mobilnost osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju nabavom novih prilagođenih kombi vozila

Infrastrukturni projekt – unutarnje i vanjske poveznice

Za više informacija o projektu

Josip Koštan, voditelj projekta

CeDePe Zagreb

Dalmatinska 1, 10 000 Zagreb

e-pošta: josip@cedepe.hr

telefon: +385 1 4848 905

Za više informacija o EU fondovima

STRUKTURNI FONDOVI – www.strukturnifondovi.hr

PT1 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU – https://razvoj.gov.hr/

PT2 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje – www.safu.hr

infrastrukturni projekt - efrr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge CeDePe Zagreb.