STARTUP logo
,

Poziv na Završnu konferenciju i Seminar o socijalnom poduzetništvu i zapošljavanju OSI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Srdačno Vas pozivamo

ZAVRŠNU KONFERENCIJU I SEMINAR

o socijalnom poduzetništvu i zapošljavanju osoba s invaliditetom

organiziranih u sklopu projekta

„STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“

koji će biti održani 05. srpnja 2016., na Kaptolu 27 (Tribina grada Zagreba).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Program

1.dio :            Seminar o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom

9,00 – 9,30                 Prijava sudionika

9,30 – 10,00               Otvaranje seminara – pozdravna riječ STARTUP tima

10,00 – 12,00             Predavanja

                                               Višnja Majsec Sobota – URIHO

                                               Teodor Petričević – ACT Grupa

                                               Andreja Rosandić – NESsT Hrvatska

                                               Vasile Petru Gafiuc – Social Firms Europe (CEFEC)

                                               Marijana Grgin/Monika Borac – HZZ Regionalni ured Zagreb

12,00 – 12,15             Dodjela diploma sudionicima

                                    Dodjela zahvalnica poslodavcima

12,15 – 13,00             Pauza

2.dio :            Završna konferencija – predstavljanje rezultata projekta

13,00 – 14,30              Prezentacija rezultata projekta, diskusija poslodavaca i praktikanata

14,30                          Završetak

 

Seminar i završna konferencija biti će održani s ciljem informiranja građana, studenata, poslodavaca i institucija, o programima i iskustvima koje su polaznici i partneri stekli sudjelovanjem u aktivnostima STARTUP projekta, te mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Molimo vas da potvrdite dolazak odgovorom na ovaj e-mail ili ispunjavanjem OBRASCA najkasnije do 01.07.2016.

Kontakt za više informacija: kristina.negulic@cedepe.hr i/ili josip@cedepe.hr.

Veselimo se Vašem dolasku!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom, sufinanciran je u sklopu Grant sheme „Poboljšanje pristupu tržišta rada osobama s invaliditetom” u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”.

Projekt ukupne vrijednosti 119.284,92 eura sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a usmjeren je na povećanje konkurentnosti osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

CeDePe Zagreb provodi projekt u suradnji s partnerima Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Učilište za poslovno upravljanje – Ustanova za obrazovanje odraslih, uz suradničku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Bjelovar i Zagreb.

Trajanje projekta: 16 mjeseci (14.04.2015.-13.08.2016.).

 Ciljna skupina: 35 osoba s tjelesnim invaliditetom u Bjelovaru i Zagrebu uključeni u aktivnosti treninga: stručno osposobljavanje, trening osobnih i poslovnih vještina i motivacije te praktikume uz potporu radnih instruktora.

 Aktivnosti:

 • Analiza potreba i ograničenja za zapošljavanje primarne ciljne skupine
 • Razvoj prilagođenog kurikuluma za  trening web baziranih zanimanja
 • Implementacija treninga u Bjelovaru i Zagrebu
 • Trening osobnih vještina OSI
 • Razvoj programa osposobljavanja na radu
 • Implementacija programa osposobljavanja na radu
 • Izrada brošure dobre prakse o samozapošljavanju i socijalnom poduzetništvu
 • Organizacija seminara o samozapošljavanju i socijalnom poduzetništvu OSI
 • Trening poduzetničkih vještina ciljne skupine

 Rezultati:

 1. Razvijene vještine osoba s tjelesnim invaliditetom u konkurentnim zanimanjima potrebnim na tržištu rada.
 2. Povećanje osobne kompetencije i radnog iskustva osoba s tjelesnim invaliditetom kroz program osposobljavanja na radu.
 3. Razvijene mogućnosti samozapošljavanja kao metode integracije na tržište rada.

STARTUP tim[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]