OA ESF - edukacija korisnika usluge 2015

Osobni asistent ESF – edukacija korisnika usluge

Dana 05.11.2015. održana je edukacija KOA u Domu za starije osobe „Peščenica“ od strane SOIH-a, U sklopu edukacije, sudjelovalo je 8 korisnika usluge.