Stručni tim je dana 29. listopada 2020. donio nove protokole o pružanju socijalnih usluga za sljedeće razdoblje te uvjete za pružanje direktnih, odnosno on-line usluga. Također je definirana dinamika rada stručnjaka i preraspodjela njihovoga radnog vremena.

O svemu je obaviještena izvršna direktorica, koja je istoga dana donijela Odluku o organizaciji rada. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o eventualnim izmjenama će svi korisnici i roditelji biti na vrijeme obaviješteni.

CeDePe tim.

ODLUKA - ORGANIZACIJA RADA