Međunarodna konferencija Pristupačna budućnost 2023.

U hotelu Westin održana je druga međunarodna konferencija s ciljem
poticanja socijalne i digitalne uključivosti osoba s invaliditetom.