10 godina razvojnog puta Centra Silver

Konferencija Centra za rehabilitaciju Silver

Stručna konferencija ” Umijeće korištenja senzorne integracije i pasa pomagača u (re)habilitaciji djece i odraslih“ održala se 27. i 28. studenoga u organizaciji Centra za rehabilitaciju SILVER – koji je obilježio svoju 10. godišnjicu rada i Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Na stručnim predavanjima sudjelovale su predstavnice udruge Dragana Veldić Šarić i Marija Godo.

Na konferenciji su izlagali domaći i svjetski stručnjaci iz područja senzorne integracije, kao i u stručnjaci koji u svom radu koriste ili proučavaju utjecaj djelovanja pasa pomagača u raznim (re)habilitacijskim postupcima. Neke od tema su bile: poremećaji senzornog procesuiranja kod odraslih, psi za alarmiranje kod medicinskih stanja i utjecaj terapijskog psa u terapiji senzorne integracije.

Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Centra za rehabilitaciju Silver.

CeDePe tim.