Izmjena Poziva na dostavu ponuda br. 1 – Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec

Projekt Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb objavio je 1. izmjenu Poziva na dostavu ponuda za nabavu Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec.

U sklopu 1. izmjene izvršene su sljedeće promjene:

  1. Priložena je dokumentacija “Idejni projekt za lokaciju Novi Jelkovec”, “Glavni projekt za lokaciju Sloboština” te “Strojarski projekt za lokaciju Sloboština”
  2. Produžen je rok za dostavu ponuda na 8. listopada 2021. do 12 sati.

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

infrastrukturni projekt - efrr