IZBORNA SKUPŠTINA 2020.


Izborna Skupština – Novi Jelkovec – 9. ožujka 2020.

U ponedjeljak 9. ožujka 2020. održana je izborna skupština udruge CeDePe Zagreb u podružnici Novi Jelkovec. Program je službeno započeo u 16 sati. Skupštini su prisustvovali članovi Udruge i članovi njihovih obitelji te zaposlenici Udruge. Program je vodio dopredsjednik UO gospodin Ivan Šapina, koji je zajedno sa stručnim timom Udruge predstavio rad udruge u prethodnoj godini, predstavljeno je i financijsko poslovanje te je iznesen plan i program rada za 2020.

Prisutni su rad udruge mogli vidjeti i u pripremljenoj prezentaciji. Uz gospodina Ivana Šapinu, izbornu sjednicu su vodili i dva člana radnoga predsjedništva – gospodin Zlatan Gazibara te gospođa Željka Janeš. Nakon što je prebrojavanjem broja prisutnih članova utvrđeno kako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine, koliko je potrebno za izbor Upravnoga i Nadzornoga odbora, gospodin Ivan Šapina je započeo izborni
postupak.

Tijekom izborne skupštine za članove UO izabrani su sljedeći zastupnici:

Željka Janeš, predsjednica UO

Zlatan Gazibara, dopredsjednik UO

Ivan Šapina

Mirjana Tršek

Ljiljana Vugrinec

Zvjezdana Iveković

Skupština je javnim glasovanjem jednoglasno verificirala mandat rukovoditelja ureda Josipa Koštana kao predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru.

U Nadzorni odbor izabrani su sljedeći zastupnici:

Jasminka Škrabo, predsjednica UO

Josip Zdešić

Đurđa Krčelić

CeDePe tim.

Više o ustrojstvu udruge možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.