PUNI NAZIV UGOVORNE USLUGE: Usluga poludnevnog boravka za mlade i odrasle s cerebralnom paralizom

PROVODITELJ USLUGE: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo socijalne politike i mladih

VRIJEME PROVEDBE: Radnim danom u dvije smjene: 07:30-12:30 h, 12:30-17:30 h

VRIJEDNOST USLUGE: Socijalno ugovaranje

BROJ KORISNIKA: 30

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU USLUGE: 5

CILJ USLUGE: Pružanje uvjeta za razvoj sposobnosti, vještina i mogućnosti osoba s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama kroz sistemski rad na rehabilitaciji, habilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama. Razvoj socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije.

NAČIN OSTVARIVANJA USLUGE:  Nakon pokazanog interesa korisnik i član obitelji upućuju se na  individualni razgovor sa stručnim timom CeDePe-a te imaju mogućnost upoznavanja s uslugom korištenjem iste do tri dana. Tijekom boravka u usluzi vrši se procjena potencijalnog korisnika od strane stručnog tima kako bi se utvrdilo jesu li interesi korisnika i njegove mogućnosti kompatibilni s programom pružanja usluge boravka. Ukoliko korisnik prihvati program rada boravka i dobije pozitivnu ocjenu stručnog tima, obitelj se upućuje na podnošenje zahtjeva nadležnom područnom Centru za socijalnu skrb, koji provodi postupak priznavanja prava na uslugu poludnevnog boravka i o istom donosi Rješenje. Po dobivenom rješenju, korisnik se uključuje u uslugu.

Prilog 1-Prijavnica-Poludnevni boravak

Prilog 2-Prijavnica-Dnevni boravak

Prijavnica – Povremeni boravak

Usluga poludnevnog boravka uključuje rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena, prehranu i prijevoz.

Aktivnosti poludnevnog boravka su:

  • produktivne aktivnosti pomoću kojih se unutar boravka pokušava simulirati uvjete radnog mjesta i motivirati korisnike te omogućiti zadovoljstvo koje proizlazi iz zadanog, strukturiranog i ciljanog rada. Budući da se govori o odraslim osobama, rad je jedna od njihovih glavnih potreba koja je nezadovoljena u svakodnevnom funkcioniranju. Produktivne aktivnosti uključuju izradu i prodaju uporabnih predmeta; izradu recikliranog papira i izradu didaktičkih igračaka.
  • kreativne radionice u kojima osobe sa težim motoričkim oštećenjima, kao i s oštećenjem govora mogu komunicirati s okolinom i izražavati svoje osjećaje, želje i stanje kroz kreativan rad. Za razliku od produktivnog rada, kreativni rad je slobodna aktivnost vođena imaginacijom i kreativnošću korisnika s minimalnom tehničkom pomoći djelatnika.
  • trening aktivnosti svakodnevnog života gdje se tijekom djelovanja u svim aktivnostima potiče ispravan slijed i radi se na finim i grubim komponentama pokreta. Trening se provodi nespecifično radom na komponentama a ne nužno radom na samoj aktivnosti (u produktivnom i kreativnom radu, rekreacijskim aktivnostima). On također obuhvaća direktni trening – hranjenje, uporaba pribora, kuhanje kave, pospremanje i priprema stolova za planiranu aktivnost, kuharska radionica, uporaba pribora, pranje suđa, čišćenje, uporaba invalidskih kolica, uporaba toaleta, pranje ruku, mobilnost u lokalnoj zajednici, uporaba kompjutera, odlazak u trgovinu, upravljanje novcem.
  • rekreativne aktivnosti koje se provode u prostoru i izvan prostora udruge. To su: radionica Capoeire, dramska radionica, društvene igre, boćanje, šetnje, izleti. Radi se i komunikacijski trening koji obuhvaća korištenje metoda predavanja i interaktivnih radionica.
  • Radionica samozastupanja – provodi se u trajanju od 30 minuta, a nudi mogućnost razvoja komunikacijskih vještina i zagovaranju vlastitih prava
  • IT tečaj koji predstavlja neformalni oblik educiranja osoba s motoričkim teškoćama o mogućnostima i funkcijama osobnog računala na osnovnoj razini. Korištenje prilagođene računalne opreme (tipkovnice, miša, touch screen monitora).

Povremeni boravak

Usluga obuhvaća kraće programe u sklopu poludnevnog boravka, a s obzirom na kapacitet prijevoza i prostora.

Aktivnosti povremenog boravka iste su kao i aktivnosti poludnevnog boravka te uključuju savjetodavne usluge, rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, aktivnosti slobodnog vremena, prehranu i prijevoz. Usluga se organizira u dvije smijene (jutarnja i popodnevna, zajedno s poludnevnim boravkom).

CJENIK USLUGA