PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Hrvatski zavod za zapošljavanje

VRIJEME PROVEDBE: 04./2015. – 08./2016.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 902.943,04 kn

BROJ KORISNIKA: 35

BROJ NOVOZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROJEKTA: 5

PROJEKTNI TIM: 11 OSOBA

CILJ PROJEKTA: Povećati konkurentnost OSI na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Razviti specifična znanja, vještine i radno iskustvo potrebno za samozapošljavanje 35 osoba s tjelesnim invaliditetom na otvorenom tržištu rada i u području socijalnog poduzetništva.

Projekt „STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“ sufinanciran je u sklopu Grant sheme “Poboljšanje osoba s tjelesnim invaliditetom” u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”.

Projekt ukupne vrijednosti 119.284,92 eura sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a usmjeren je na povećanje konkurentnosti osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

CeDePe Zagreb provodi projekt u suradnji s partnerima Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Učilište za poslovno upravljanje – Ustanova za obrazovanje odraslih, uz suradničku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Bjelovar i Zagreb. Trajanje projekta je 16 mjeseci (14.04.2015.-13.08.2016.). Ciljnu skupinu čini 35 osoba s tjelesnim invaliditetom u Bjelovaru i Zagrebu uključeni u aktivnosti treninga: stručno osposobljavanje, trening osobnih i poslovnih vještina i motivacije te praktikume uz potporu radnih instruktora.