CeDePe Zagreb u suradnji s Zdravstvenim veleučilištem Zagreb i volonterima provodilo je aktivnosti uključivanja mladih s cerebralnom paralizom u aktivnosti lokalne zajednice kroz trening savladavanja arhitektonskih barijera, mobilnost po lokalnoj zajednici i trening korištenja javnog prijevoza.

Aktivnosti se provode kroz druženje volontera i korisnika – odlaskom na manifestacije, neformalna druženja, športska natjecanja i sl.

Aktivnosti koje se treniraju tijekom provedbe:

  1. Ulazak i izlazak iz tramvaja
  2. Poznavanje tramvajskih linija
  3. Prostorna orijentacija
  4. Poznavanje položaja ulica
  5. Savladavanje arhitektonskih barijera
  6. Interakcija s okolinom
  7. Pitanje za upute
  8. Međusobna komunikacija
  9. Inicijacija i motivacija aktivnosti

 

Mlade osobe s cerebralnom paralizom ograničene su u svojoj okolini u smislu nepristupačnosti zgrada kao i javnog prijevoza. U takvoj situaciji zakinuti su za mnoge aktivnosti koji njihovi vršnjaci provode u lokalnoj zajednici. Osjećaju se manje važnima te uz sva nastojanja izolirani su od svijeta jer je i aktivnost kao što je odlazak na kavu, praktično nemoguća bez pomoći roditelja i korištenja specijaliziranog vozila javnog prijevoza, kojeg nije lako dobiti.
Određeni broj mladih sposobni su, uz manju pomoć, koristiti javni prijevoz ali nemaju hrabrosti probati. Mladi ostaju doma bez mogućnosti, a s vremenom i bez volje za aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima lokalne zajednice.

Iz navedenog proizlazi da “male” aktivnosti, kao što su radionice, utakmice, kino, knjižnica, muzeji pa i odlazak u kafić, praktično su nedostupne i daleke. Zbog svojih tjelesnih ograničenja ne mogu sudjelovati u aktivnostima svoje lokalne zajednice, dok je rješenje skupo ali moguće.

Smatramo da bi mlade osobe najučinkovitije pomogle svojim vršnjacima s cerebralnom paralizom u smislu lakšeg kretanja gradom, socijalizaciji i samim primjerom. Udruživanjem volontera i osobe s cerebralnom paralizom želimo postići što veću samostalnost u kretanju lokalnom zajednicom (javni prijevoz, kretanje po gradu, osmišljavanje strategija prevladavanja arhitektonskih barijera)
Prema novim istraživanjima mlade osobe najviše uče i slijede primjer  vršnjaka nego terapeuta ili roditelja. Razvojem volonterstva u smislu podrške osobama s cerebralnom paralizom povećava se kvaliteta života korisnika kao i volontera.

Kako su članovi udruge osobe koje su ovisne o tuđoj pomoći i njezi, a za svoje kretanje služe se invalidskim kolicima, za sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života, vrlo je važna pristupačnost, a samim time i mobilnost ovih osoba. Realizacija ovog programa ima dva smjera:

1. Omogućiti dostupan i kontinuirani način mobilnosti kroz korištenje prilagođenog vozila udruge.
2. Organizirati treninge mobilnosti i boravke u lokalnoj zajednici korisnika, koji će koristiti redovni gradski prijevoz, posjećivati institucije te provoditi aktivnosti slobodnog vremena uz pomoć i podršku mladih volontera.

Realizacijom ovoga projekta omogućilo se mladim osobama, koje nisu sposobne za daljnje školovanje te osobama nakon završene srednje škole izlazak iz kuće i sudjelovanje u različitim aktivnostima u lokalnoj zajednici, ovisno o njihovim interesima.