Razmjena znanja i dobre prakse, razvoj novih ideja i partnerstva

Financirano od strane:

EDUCATION, AUDIOVISUAL and CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EU)
European Commission

(15 000 )

‘Europe for Citizens Programme (2007-2013)’
-Actions 2; Measure 3 – ‘Projects initiated by civil society organisations’

PARTNERI

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb- CeDePe (HR)

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije- SONČEK (SLO)

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize- HSUCDP  ( HR)

Udruga roditelja za djecu najteče tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama “ANĐELI” (HR)

Projekt SUSJEDI U AKCIJI rezultat je prijašnjih kontakata sa SONČEKOM kojeg smo prepoznali kao dobrog partnera koji nam može pomoći pri razvoju našeg rada i aktivnosti. Namjera je bila vidjeti oblike i načine rada koji se primjenjuju u Sloveniji, kao i prezentirati oblike rada Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb kako bismo razmjenom znanja, ideja i dobre prakse unaprijedili jedni druge. Da bi partnerstvo bilo što jače, odlučili smo u projekt uključiti i druge nama srodne organizacije, te smo stupili u kontakt sa HSUCDP i ANĐELIMA.

CILJEVI PROJEKTA

Razmjena znanja, iskustva i dobre prakse  kroz međusobni posjet delegacije iz Hrvatske i Slovenije
Razvoj dugotrajnih partnerstva između organizacija sa svrhom kreiranja novih strategija temeljenih na poštivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom, vrijednostima, politikama EU, kontroli kvalitete i zadovoljstvu korisnika
Planiranje i implementacija zajedničkih aktivnosti među partnerima

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektne aktivnosti su planirane kao razmjena znanja, iskustva i dobre prakse kroz prezentaciju aktivnosti koje provode organizacije/partneri kako bi osigurali što bolju skrb i životne uvjete za osobe s invaliditetom.

Aktivnosti su se provodile:

 1. posjetom delegacija hrvatskih partnera u Maribor 2. – 6. 11.2009.
 2. posjetom slovenskih partnera Zagrebu i Splitu 3. – 7.5.2010.

EVALUACIJA

Naš glavni cilj razmjene iskustava sa SONČEKOM bio je vidjeti koje metode koriste, koji su uspješni oblici rada i koliko je razvijena u skrb za osobe s cerebralnom paralizom na nacionalnoj razini. Cilj je u potpunosti ostvaren, ali  čini samo mali dio onoga što smo zaista dobili od domaćina. Prava vrijednost dobivenog očituje se u principima i vrijednostima koje gaje u svome radu. Naime, medicinski pristup u kojem je važna terapija i rehabilitacija smatraju zastarjelim i neadekvatnim za potpunu skrb za korisnike. Rehabilitacija je prijeko potrebna u dječjoj dobi, ali kada osobe s cerebralnom paralizom odrastu, smatraju da  im je potrebno omogućiti zaposlenje, načine provođenja slobodnog vremena, samostalno ili potpomognuto stanovanje i razvoj osjećaja koristi i samopouzdanja. U razgovoru s korisnicima, saznali smo da svi naglašavaju zadovoljstvo kvalitetom života, spomenuli  su svakodnevne aktivnosti koje su im omogućene. Zbog svega navedenoga, došli smo do istog zaključka kao i naši susjedi ŽIVOT JE TERAPIJA. Vidjeli smo što je realna socijalna uključenost osoba s invaliditetom – osigurano pravo na rad, samostalni život i uživanje u slobodnim aktivnostima.

Na kraju provedbe projekta svi sudionici su prisustvovali evaluaciji projekta kroz povratnu informaciju, a zaključci su sljedeći:

 1. Došlo se do novih ideja za razmjenu znanja i usluga i za razvoj novih aktivnosti
 2. Dogovorene su konkretne aktivnosti
 3. Prijenos znanja na području produktivnosti osoba s invaliditetom je uspjela te je već djelomično implementirana
 4. Suradnja partnera je moguća zbog sličnosti ciljeva
 5. Potrebno je više napora uložiti u razvoj poslovanja i brandova
 6. Korisnost dobivenih informacija zato jer su sudionici vidjeli rad drugih i bili u mogućnosti uvidjeti svoje slabe i jake strane
 7. Otvaraju se nove opcije suradnje
 8. Dobivena su nova saznanja o mogućnostima poslovanja udruga
 9. Dobiveni su novi partneri za buduću suradnju na EU razini