Razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici za razvoj sposobnosti i samostalnosti djece s motoričkim teškoćama sa svrhom ostvarivanja potpunog potencijala i socijalnog uključivanja.

Financirano od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
Ugovorno razdoblje- 2010-2013
Nositelj usluge: CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
Partneri:

 1. Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, Zagreb
  2.   Centar za rehabilitaciju Zagreb-Podružnica Sloboština

Opis  usluge
PROGRAM RAZVOJA SPOSOBNOSTI DJECE S MOTORIČKIM TEŠKOĆAMA je socijalna usluga usmjerena na osposobljavanje djece s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama za što samostalnije i produktivnije funkcioniranje u školi, kod kuće, u bližoj i široj okolici.

Usluga je osmišljena kao interdisciplinarna intervencija radnog terapeuta, fizioterapeuta te rehabilitatora kako bi se uspješno i timski djelovalo na sva područja važna za djetetovo samostalnije funkcioniranje (motorika, senzorika, kognicija).

CILJEVI PROGRAMA

OPĆENITI CILJ
Razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici za razvoj sposobnosti i samostalnosti djece s motoričkim teškoćama sa svrhom ostvarivanja potpunog potencijala i socijalnog uključivanja.

SPECIFIČNI CILJEVI

 1. Pružanje kvalitetne usluge podrške u kući  za djecu s teškoćama u razvoju  za ostvarivanje što veće samostalnosti    u svakodnevnom životu kroz program  rane intervencije i funkcionalnog treninga.
 2. Osnažiti i educirati roditelje kako bi se facilitirao razvoj i osamostaljivanje djece u svakodnevnom životu
 3. Pružanje kvalitetnih aktivnosti slobodnog vremena u kojima će se poticati samostalnost, emocionalni  razvoj i  socijalnu integraciju djece s teškoćama

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 1. Usluga rane intervencije u kući 

Rano djelovanje na sposobnosti djeteta (unutar 3 godine) te edukacija roditelja za skrb

 1. Program razvoja sposobnosti u kući (patronaža) 

Patronaža stručnjaka u dom korisnika (i školu) sa svrhom pružanja treninga aktivnosti svakodnevnog života i mobilnosti, pomoći u učenju, prilagodbe doma u skladu sa sposobnostima djece, povećanja mobilnosti i funkcionalnosti, razvoj motoričkih, kognitivnih i senzoričkih vještina.

 1. Centar za razvoj sposobnosti

Samostalnost u svakodnevnom funkcioniranju jedna je od najnormalnijih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo. Nije nam problem ako se trebamo okrenuti u krevetu, ustati, hodati, obaviti osobnu higijenu, obući se, jesti… o većini aktivnosti i ne razmišljamo – jednostavno se dogode.

Kod djece s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama, upravo su te “male stvari” veliki problem.
Fizioterapija, radna terapija, rehabilitatori, logopedi, liječnici (a i neki alternativni stručnjaci) pokušavaju raditi na poboljšanju motoričkih,  kognitivnih i zdravstvenih  vještina i mogućnosti  kroz ciljane i manje ciljane tretmane te na taj način pospješuju opće zdravstveno i funkcionalno stanje djece.

Dijete uvelike profitira od navedenog, ali rezultat tretmana čini tek podlogu onoga što zovemo svakodnevni život. Jaka muskulatura, povećani opseg pokreta, razvijeni hvatovi i sl. baza su svakodnevnih aktivnosti te ih je potrebno koristiti za povećanu participaciju u brizi o sebi, komunikaciji, učenju, kretanju, igri……. Dobar mišić ne znači i dobru funkciju uda u kojem se mišić nalazi.

Već je poznato i vjerojatno su roditelji djece s motoričkim teškoćama svjesni manjka motivacije za vježbanje za djecu koja su u tretmanima raznih terapeuta otkada su svjesni sami sebe. Djeca “odrađuju” potrebno i većinom ne koriste naučene vještine za samostalni razvoj funkcionalnosti osim ako nisu potaknuti od strane terapeuta ili roditelja.

Navedena situacija može se povezati sa samim vremenskim trajanjem  i oblikom tretmana koji je ograničen na pojedine segmente (motorika, senzorika, kognicija, komunikacija) te tehnički ne moguće sustavno raditi na objedinjavanju naučenog.
Potaknuti takvim razmišljanjima i iskustvima iz prakse, pokušali smo razviti aktivnosti koje bi istovremeno razvijale i ujedinjavale stečene vještine u poticajnoj okolini koju djeca percipiraju kao igru a imaju terapijsku vrijednost kao i svaki tretman.
Provedbom kreativnih, športskih, komunikacijskih i računalnih “igraonica” postigli smo okolinu u kojoj se djeca zabavljaju uz postavljene visoke terapijske ciljeve. Jednostavnije rečeno, jedna športska radionica u kojoj djeca vide priliku da se bacakaju, padaju i uče borilačku vještinu, voditelj/terapeut vidi priliku da razvija kod djece motoričke vještine (okretanje, iskorak, puzanje, vježbe jačanja, opseg pokreta, razvoj pamćenje i sinteze informacija, razvoj koncentracije i navika). U toj situaciji djeca nisu svjesna da vježbaju, motivirana su novim znanjima, ali se opuste i razviju motoričke vještine koje inače ne posjeduju – sve unutar smislene aktivnosti.

Centar je pokrenut kao odgovor na nedostatak kvalitetnih i prilagođenih aktivnosti za djecu s motoričkim teškoćama sa svrhom osiguravanja aktivnosti koje će djeci biti zabavne, a da istovremeno imaju terapijsku važnost u smislu osiguravanja poticajne okoline za razvoj motoričkih, kognitivnih i senzoričkih vještina potrebnih za što veći stupanj samostalnosti u svakodnevnom životu.
KORISNICI:

 1. 15-ero djece s intelektualnim i motoričkim teškoćama uključenih u patronažu i program rane intervencije u CRZ Sloboština
 2. 15-ero djece s motoričkim teškoćama  od 0-3 godine starosti uključenih u uslugu rane intervencije
 3. 20-ero djece s motoričkim teškoćama od 3-15 godina uključenih u uslugu osamostaljivanja u kući
 4. do 50 djece s motoričkim teškoćama zainteresiranih za aktivnosti u Centru za razvoj  sposobnosti

Uz početničke tegobe oko organizacije voditelja i prostora, nabavka opreme i utvrđivanja najpogodnijeg termina, trenutno smo ustalili raspored radionica koji se minimalno mijenja s situacijom: