PUNI NAZIV PROGRAMA: Program podrške u domu i zajednici osobama s težim invaliditetom

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo socijalne politike i mladih

VRIJEME PROVEDBE: trogodišnji program 05./2014. – 05./2017.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 300.000,00 kn godišnje

BROJ KORISNIKA: 22

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 1 koordinator programa + 2 pomoćnika za OSI

CILJ PROGRAMA: Povećati neovisnost osoba s cerebralnom paralizom u domu i zajednici pružanjem usluge pomoći u kući.

NAČIN PRIJAVE: Prijavnica – Pomoć u kući (lista zainteresiranih)

Podrška u domu i zajednici osobama s težim invaliditetom obuhvaća: uslugu pomoći u kući, pomoći u zajednici, pomoći pri osobnim potrebama, individualne podrške i savjetovanja, prijevoza u zajednici na području Grada Zagreba te Klub korisnika.

Vrijeme trajanja usluge je maksimalno do 3 sata tjedno po korisniku, po unaprijed isplaniranom rasporedu. Individualna podrška i savjetovanje se provodi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8-14h u prostorijama Udruge te uključuje osobni dolazak koordinatora programa u dom korisnika 2 puta tijekom 12 mjeseci. Usluga prijevoza u zajednici dostupna je u odlasku i dolasku jedan puta tjedno za potrebe svakog korisnika, a sve dodatne potrebe za prijevozom podmiruju se ukoliko je to moguće. Klub korisnika dostupan je ponedjeljkom, u trajanju od 3 sata.