PROVODITELJ AKTIVNOSTI: CeDePe Zagreb

VRIJEME PROVEDBE: kontinuirano od 1989.

BROJ KORISNIKA: 50

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU AKTIVNOSTI: 2

CILJ AKTIVNOSTI:

 • Omogućiti prilagođeni i kontinuirani prijevoz za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • Aktivirati osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na aktivno i što samostalnije sudjelovanje u aktivnostima lokalne zajednice kroz trening mobilnosti
 • Aktivirati volontere za aktivnu ulogu u podršci i pomoći

NAČIN PRIJAVE:  Telefonski vozače ( 091/4566-589 Darko Kreber  091/6060-099 Miomir Delić)

Mobilnost osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju preduvjet je njihovog kontinuiranog i aktivnog djelovanje u lokalnoj zajednici.

Postojanje organiziranog prijevoza omogućava socijalnu uključenost, koja je prioritet u  nastojanju poboljšanja kvalitete života za osobe s invaliditetom.

Usluga specijaliziranog prijevoza definirirana je Pravilnikom o pružanju socijalnih usluga.

Organizacijom aktivnosti kojima je cilj aktivno sudjelovanje u aktivnostima lokalne zajednice svih osoba bez obzira na stupanj poteškoća osobe ostvaruju razinu punopravnih građana. Svrha usluge je osigurati prilagođen, dostupan i prilagođen prijevoz osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju za potrebe odlaska liječniku, aktivnosti slobodnog vremena, odlaska u klub korisnika, odlaska na sportske aktivnosti te ostale aktivnosti u zajednici. Osobe s invaliditetom mogu sudjelovati u svim segmentima društvenog života ukoliko im je omogućen prijevoz te pristupačnost objekta. Aktivnostima mobilnosti osigurava se i dostupnost socijalnih usluga u zajednici.

Dogovor za prijevoz vrši se minimalno dva dana prije termina te se na isti način otkazuje. Prijevoz vikendom osigurava se po potrebi i u dogovoru s vozačima. Prioritet za uslugu prijevoza imaju članovi i korisnici usluga koji za kretanje koriste invalidska kolica te oni koji nemaju drugih mogućnosti za prijevoz.

Sufinanciranje usluge specijaliziranog prijevoza definirano je glavom 15. člankom 110. točka 4. Pravilnika o pružanju socijalnih usluga:

Usluga prijevoza djelomično se financira iz sredstava projekata, programa i ugovornih socijalnih usluga, kao i sufinanciranjem od strane korisnika.

  • Prijevoz unutar socijalnih usluga sufinancira se u okviru minimalnog i maksimalnog iznosa (minimalni iznos je 10,00 po dolasku, a maksimalni 25,00 kn)
  • Jedan sat korištenja vozila računa se ukoliko se vozilo koristi do 90 minuta (1,5 sat), a dva sata korištenja vozila, ukoliko se vozilo koristi više od 90 min.
  • Troškovi (po satu i kilometru) obračunavaju se od mjesta polaska vozila (garaža) do povratka u garažu.
  • Ukoliko putovanje zahtjeva plaćanje dodatnih troškova (cestarina, mostarina, tunela, noćenje vozača)  korisnik prijevoza dužan je iste podmiriti.
  • U slučaju jednokratnog korištenja usluge prijevoza od strane druge organizacije ili ustanove, prijevoz se naplaćuje po cijeni sata za korištenje vozila i po kilometru i to tako da:
   • jedan sat korištenja vozila iznosi 80,00 kn, a za prijeđen kilometar obračunava se trošak goriva u iznosu od 2,00 kn po kilometru.
   • za članove Udruge cijena prijevoza umanjuje se za  50%.
  • U slučaju svakodnevnog korištenja usluge prijevoza od strane druge organizacije ili ustanove, cijena se definira temeljem dnevne učestalosti prijevoza, prijeđenim kilometrima i broju korisnika. O istom se sklapa Ugovor o prijevozu

Iznimno, trošak sufinanciranja specijaliziranog prijevoza može biti korigiran temeljem zahtjeva korisnika o čemu odluku donosi UO, a temeljem imovinskog statusa podnositelja zahtjeva.