PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

VRIJEME PROVEDBE: treća godina provedbe 01./2016. – 12./2016.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 128.970,00 kn

 

Institucionalna podrška, a posebice sredstva koja su osigurana za edukacije i sufinanciranje plaća radnika uvelike je povećala kapacitete udruge u obavljanju poslova upravljanja.

Osiguravanjem dijela plaće za stručnog tajnika, administratora, osobu s invaliditetom i vozača, te za troškove obavljanja djelatnosti, omogućila se kontinuiranost u radu ureda Udruge, a posredno i neometani rad usluga. Edukacijom za program usavršavanja – uredsko poslovanje, dobila se dodatna vrijednost jer nam je pružena mogućnost naprednijeg korištenja uredskih alata i efikasnije korištenje nove baze podataka i statističke obrade prikupljenih podataka o članovima, korisnicima i radnicima. Sufinanciranjem troška revizije, udruzi je omogućen transparentniji prikaz upravljanja sredstvima iz nacionalnih i europskih izvora.