IGROM DOŽIVI SVIJET – TROGODIŠNJI PROGRAM

igrom doživi svijet - senzorni kabinet

IGROM DOŽIVI SVIJET – MRMSOSP


OSNOVNI PODACI O PROGRAMU:

PUNI NAZIV PROGRAMA: Igrom doživi svijet

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

PARTNER PROGRAMA: Centar za rehabilitaciju Silver

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

VRIJEME PROVEDBE: prva godina provedbe 6./2020. – 5./2021.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 150.000,00 kn

BROJ KORISNIKA: 30

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 1 voditelj (terapeut senzorne integracije), 1 novozaposlena osoba (terapeut senzorne integracije)

KONTAKT OSOBA: Saša Ena Golubić, voditeljica projekta, tel. 01/7777-898, e-mail: sasa@cedepe.hr

CILJ PROGRAMA: Osigurati preduvjete za razvoj izvaninstitucionalne usluge psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama u razvoju na području Grada Zagreba

Specifični ciljevi:

 • Osigurati aktivnosti senzorne integracije za 30 djece s teškoćama u razvoju te podršku roditeljima tijekom provedbe programa
 • Uspostaviti mrežu podrške među stručnjacima iz CZR Silver i udruge CeDePe Zagreb u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja socijalnih usluga i bolje dostupnosti usluga korisnicima

NAČIN PRIJAVE: Prijavnicu za sudjelovanje u programu možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

SAŽETAK PROGRAMA:

Program Igrom doživi svijet bavi se osiguravanjem dodatnih operativnih i financijskih kapaciteta za zadovoljavanje potrebe za uslugom psihosocijalne podrške, odnosno aktivnosti senzorne integracije u okviru usluge. Programom će se osigurati aktivnost senzorne integracije za 30 korisnika, djece s teškoćama u razvoju, kao i sustavna podrška roditeljima tijekom 3 godine trajanja programa. Nadalje, programom se nastoji kroz partnerstvo s CZR Silver dodatno raditi na kvaliteti usluge senzorne integracije, kao i na rješavanju nedostataka resursa za pružanje usluga većem broju korisnika.

AKTIVNOSTI PROGRAMA:

U sklopu programa provest će se sljedeće aktivnosti:

 • Zapošljavanje stručnjaka – senzorni terapeut
 • Transfer znanja među uključenim stručnjacima
 • Nabava opreme za senzorni kabinet
 • Odabir 30 korisnika usluge
 • Izrada dokumentacije korisnika i priprema materijala
 • Trening trenera
 • Direktan rad s korisnicima i njihovim roditeljima
 • Evaluacija rada i individualnih planova te anketiranje roditelja
 • Izvještavanje

NAČIN RADA:

Senzorni kabinet će raditi svakodnevno na način da će se pružati usluga senzorne integracije u trajanju jednog sata po korisniku za šest korisnika dnevno. Na taj način ćemo pružiti uslugu za 30 korisnika tjedno te će svaki korisnik ostvariti pravo na uslugu 4 x mjesečno sukladno preporukama individualnog plana svakoga korisnika. Kako bi se senzorni kabinet oplemenio dodatnom opremom za rad, projektni tim će osigurati nabavu nužne opreme u sklopu programa.

ANGAŽMAN RODITELJA U PROGRAMU:

Roditelji će sudjelovati na individualnim mjesečnim sastancima na kojima će se razgovarati o materijalima za rad s djecom (dnevni i tjedni zadaci te ciljevi aktivnosti). Materijali će biti prilagođeni svakom djetetu te će se također tražiti od roditelja da se evidentiraju aktivnosti djece kako bi se mogle pratiti razlike i napredak u određenom području. Roditelji će na kraju godine sudjelovati i u anketiranju temeljem kojega ćemo utvrditi zadovoljstvo pruženom uslugom, informacijama, materijalima koje smo pripremili za njihovu djecu, kao i prostorom u kojemu se pruža usluga senzorne integracije.

STRUČNI TIM:

Stručni tim će s roditeljima proći sve zadane ciljeve u individualnom planu. Radi se jednogodišnja evaluacija ciljeva. Roditelji ispunjavaju upitnik SPM (mjeru senzoričke obrade) te se zajedno s roditeljima prolaze navedeni početni ciljevi i bilježi se trenutno stanje djeteta i postignutih ciljeva. Ukoliko se terapija senzorne integracije dalje nastavlja, ponovo se u suradnji s roditeljima dogovara daljnji plan i program s odgovarajućim ciljevima za nastavak terapija. Prilikom otpusta iz programa, izrađuje se izlazno mišljenje senzorno integracijskog terapeuta zajedno s uputama za rad kod kuće i ukoliko je potrebno – preporuka za odlazak na terapije kod drugog stručnjaka.

Vanjske poveznice:

Više o partneru programa Igrom doživi svijet možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.

Više o Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.