• Traže se volonteri koji će biti na raspolaganju Udruzi, a posebno oni koji će za određena područja samoinicijativno voditi brigu o odabranim poslovima. Ispunjavanjem ovog obrasca obvezujete se da ste na raspolaganju Udruzi. Molimo da ga ne ispunjavate ako niste u mogućnosti barem malo volontirati na načine o kojima ćete biti obaviješteni e-mailom, posebice ukoliko ne odgovarate na telefonske pozive, SMS-ove i ostale načine na koje ćemo vas pokušati kontaktirati.
 • NA LJESTVICI OD 1 DO 5: Ocjena 1 znači „uopće se ne slažem“ Ocjena 2 znači „ne slažem se“ Ocjena 3 znači „niti se slažem, niti se ne slažem“ Ocjena 4 znači „slažem se“ Ocjena 5 znači „u potpunosti se slažem“ s navedenom tvrdnjom.
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 

Verification