TEMELJNI DOKUMENTI UDRUGE CeDePe Zagreb

TEMELJNI DOKUMENTI

STATUT CEDEPE ZAGREB

Statut udruge CeDePe Zagreb

ETIČKI KODEKS UDRUGE

Etički kodeks udruge CeDePe Zagreb

PRAVILNIK SOC. USLUGE

Pravilnik o pružanju socijalnih usluga

PRAVILNIK O RADU UDRUGE

Pravilnik o radu udruge CeDePe Zagreb

STRATEŠKI, OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLANOVI

STRATEŠKI PLAN ‘21. - ’24.

Strateški plan udruge 2021. - 2024.

OPERATIVNI PLAN 2021.

Operativni plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

Financijski plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Sukob interesa - gospodarski subjekti - javna nabava

Temeljni dokumenti – vanjske poveznice

Više o osnivanju i registraciji udruge možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.