TEMELJNI DOKUMENTI UDRUGE CeDePe Zagreb

TEMELJNI DOKUMENTI

STATUT CEDEPE ZAGREB

Statut udruge CeDePe Zagreb

ETIČKI KODEKS UDRUGE

Etički kodeks udruge CeDePe Zagreb

PRAVILNIK SOC. USLUGE

Pravilnik o pružanju socijalnih usluga

PRAVILNIK O RADU UDRUGE

Pravilnik o radu

STRATEŠKI, OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLANOVI

STRATEŠKI PLAN ‘21. - ’24.

Strateški plan udruge 2021. - 2024.

OPERATIVNI PLAN 2021.

Operativni plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

Financijski plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec


1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

u razdoblju od 15. srpnja do 22. srpnja 2021. trajat će savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec koja se povodi u okviru projekta “Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici”.

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Dodaci
 3. Troškovnik Novi Jelkovec
 4. Troškovnik Sloboština

Za sva pitanja vezana uz ovaj predmet nabave, kao i za pitanja vezana uz priloženu dokumentaciju, možete nam se obratiti na sljedeći kontakt:

Josip Koštan, voditelj projekta

mob: 095/5439-044

e-pošta: josip@cedepe.hr

2. Izvješće s prethodnog savjetovanja

Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja, naručitelj objavljuje da za vrijeme trajanja postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetnom postupku nabave nije zaprimio primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Izvješće je vidljivo na sljedećoj POVEZNICI.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

3. Poziv na dostavu ponuda: Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec

Naručitelj CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Dalmatinska 1, 10000 Zagreb, OIB: 67417590263 pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec“
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr – POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0057

Naziv projekta: Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici

OIB tvrtke ili organizacije. 67417590263

Naziv tvrtke ili organizacije. CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Osoba za kontakt: Josip Koštan

Lokacija: Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon: +385 1 48 48 905

E-pošta:josip@cedepe.hr

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 15.09.2021.

Rok za dostavu ponuda: 26.10.2021.

Kratak opis nabave: Adaptacija i preuređenje prostora udruge CeDePe iz Zagreba na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec u sklopu projekta Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici – KK.08.1.3.04.0057

Priloženi dokumenti:

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Prilog II.I Troškovnik Sloboština
 3. Prilog II.II Troškovnik Novi Jelkovec
 4. Dodaci
 5. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 17.09.2021.
 6. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 24.09.2021.
 7. Izmjena 1. Poziva na dostavu ponuda – 25.09.2021.
 8. Novi Jelkovec – Idejni projekt
 9. Sloboština – Arhitektonski projekt
 10. Sloboština – Strojarski projekt
 11. Izmjena 2. Poziva na dostavu ponuda – 07.10.2021.
 12. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 07.10.2021.
 13. SI-2019-06_CeDePe_Sloboština_Arhitektonski-projekt_Sheme_bravarije-stolarije_071021.pdf
 14. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda 17.10.2021.
 15. Prilog II.I Troškovnik Sloboština V2 17.10.2021.
 16. Izmjena 3. Poziva na dostavu ponuda – 17.10.2021.
 17. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Poveznica na objavu na strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ulaganje-u-odr-ive-socijalne-usluge-u-zajednici/

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

Temeljni dokumenti – vanjske poveznice

Više o osnivanju i registraciji udruge možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.