TEMELJNI DOKUMENTI UDRUGE CeDePe Zagreb

TEMELJNI DOKUMENTI

STATUT CEDEPE ZAGREB

Statut udruge CeDePe Zagreb

ETIČKI KODEKS UDRUGE

Etički kodeks udruge CeDePe Zagreb

PRAVILNIK SOC. USLUGE

Pravilnik o pružanju socijalnih usluga

PRAVILNIK O RADU UDRUGE

Pravilnik o radu udruge CeDePe Zagreb

STRATEŠKI, OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLANOVI

STRATEŠKI PLAN ‘21. - ’24.

Strateški plan udruge 2021. - 2024.

OPERATIVNI PLAN 2021.

Operativni plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

FINANCIJSKI PLAN 2021.

Financijski plan udruge CeDePe Zagreb za 2021.

JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec


1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

u razdoblju od 15. srpnja do 22. srpnja 2021. trajat će savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave Adaptacija i preuređenje prostora udruge na lokacijama Sloboština i Novi Jelkovec koja se povodi u okviru projekta “Ulaganje u održive socijalne usluge u zajednici”.

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju

  1. Poziv na dostavu ponuda
  2. Dodaci
  3. Troškovnik Novi Jelkovec
  4. Troškovnik Sloboština

Za sva pitanja vezana uz ovaj predmet nabave, kao i za pitanja vezana uz priloženu dokumentaciju, možete nam se obratiti na sljedeći kontakt:

Josip Koštan, voditelj projekta

mob: 095/5439-044

e-pošta: josip@cedepe.hr

2. Izvješće s prethodnog savjetovanja

Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja, naručitelj objavljuje da za vrijeme trajanja postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetnom postupku nabave nije zaprimio primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Izvješće je vidljivo na sljedećoj POVEZNICI.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Temeljni dokumenti – vanjske poveznice

Više o osnivanju i registraciji udruge možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.