STRUČNA SLUŽBA

Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih te drugih poslova i zadataka, neophodnih za ostvarivanje misije i djelatnosti Udruge, osniva se stručna služba koju čine: izvršni direktor, rukovoditelj ureda, voditelji podružnica, voditelj/administrator projekata i administrator.

Radom stručne službe rukovodi rukovoditelj ureda.

Zvjezdana Delić

izvršna direktorica

Magistra socijalnog rada.
Zvjezdana je član CeDePe tima s najdužim stažem u udruzi. Svoju profesionalnu karijeru u udruzi je započela 1993. na radnom mjestu socijalne radnice. Odlukom Skupštine iz 2017. postaje izvršna direktorica te je, zajedno s predsjednicom UO i dopredsjednikom UO, ovlaštena osoba za zastupanje. Organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Udruge, donosi odluke u okviru djelokruga rada udruge, daje neposredne smjernice predsjedniku UO za rad društva te izvršava odluke tijela (Skupštine, UO i NO).
Kontakt podaci:
tel. 01 4848 905
mob. 091 4566 588
e-pošta: cedepe@cedepe.hr

Josip Koštan

rukovoditelj ureda

Prvostupnik odnosa s javnošću.
Krajem 2012. svoj rad u udruzi Josip započinje kao volonter u Glavnom uredu. Odlukom Skupštine iz 2017. imenovan je rukovoditeljem ureda te je ujedno i član Upravnoga odbora. Obavlja organizacijske, upravne i stručne poslove unutar stručne službe, a osobito one kojima se osiguravaju formalne pretpostavke za provedbu planova i programa iz domene socijalnih usluga, standarda kvalitete te razvoja partnerstava. Obavlja stručne poslove za tijela upravljanja te sudjeluje u izradi akata, programa i izvješća.
Kontakt podaci:
tel: 01 4848 905
mob: 095 5439 044
e-pošta: josip@cedepe.hr

Dragana Veldić Šarić

voditeljica socijalnih usluga

Magistra edukacijske rehabilitacije.
Dragana je od kraja 2012. dio CeDePe tima. U 2015. postaje voditeljica poludnevnog boravka u podružnici Sloboština, gdje organizira rad stručnjaka te vodi cjelokupnu dokumentaciju socijalne usluge. Od 2019. je voditeljica socijalnih usluga poludnevnog i dnevnog boravka te psihosocijalne podrške u podružnici Novi Jelkovec. Rukovodi radom tima te kao rehabilitator sudjeluje u individualnom i grupnom radu s korisnicima. Početkom 2021. imenovana je za voditeljicu EU projekta osobne asistencije.
Kontakt podaci:
tel: 01 7777 896
mob: 095 9056 257
e-pošta: dragana@cedepe.hr

Marija Godo

zamjenica voditeljice socijalnih usluga

Radna terapeutkinja.
Od listopada 2010. Marija radi u udruzi kao radna terapeutkinja u individualnom i grupnom radu s korisnicima. Od 2015. vrši funkciju zamjenice voditeljice poludnevnog boravka, odnosno, od 2019. je zamjenica voditeljice socijalnih usluga. Deset godina je vodila aktivnosti za najmlađe korisnike u sklopu Ljetne škole. Područje posebnog interesa u radu s korisnicima je augmentativna i alternativna komunikacija te asistivna tehnologija. Suradnica je na ZVU pri Katedri za radnu terapiju.
Kontakt podaci:
tel: 01 7777 896
mob: 095 9117 127
e-pošta: marija@cedepe.hr

Saša Ena Golubić

voditeljica trogodišnjeg programa

Senzorna terapeutkinja.
Saša Ena pridružila se timu početkom 2019. Završila je studij radne terapije, Međunarodno certificirana za primjenu Testa senzoričke integracije i praksije (SIPT). 2020. završava studij edukacijske rehabilitacije. Također je završila tečaj PECS-a koji je jedinstveni alternativni/ augmentativni komunikacijski sustav te brain gym i baby sings koje svakodnevno provodi u individualnim i grupnim terapijama s djecom s teškoćama u razvoju. Od lipnja 2020. imenovana je voditeljicom trogodišnjeg programa.
Kontakt podaci:
tel: 01 7777 898
mob: 092/2893 015
e-pošta: sasa@cedepe.hr

Snježana Popović

administratorica

Stručnjakinja zaštite na radu
Snježana je članica našeg tima od 2018. na radnom mjestu administratorice. Djelokrug rada joj je usko vezan uz redovne administrativne poslove Glavnoga ureda, kao i za procese izvještavanja nacionalnih i europskih projekata. Također sudjeluje u provedbi EU projekta osobne asistencije. Početkom 2021. polaže državni ispit za stručnjaka zaštite na radu prvoga stupnja te je također zadužena za vođenje poslova zaštite na radu.

Kontakt podaci:
tel: 01 4848 905
mob: 097 7296 208
e-pošta: snjezana@cedepe.hr