Cerebralna paraliza (CP) cerebralna-paralizaje grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovana  oštećenjem nezrelog mozga. Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak, a “paraliza” na poremećaj pokreta i položaja. Definicija i dijagnoza cerebralne paralize još uvijek su predmet mnogih rasprava….. Saznaj više

Dječja paraliza (poliomijelitis) akutno je infektivno oboljenje uzrokovano poliovirusom. Manifestira se seroznim meningitisom, flakcidnim paralizama i parezama mišića. Naziv poliomijelitis dolazi od grčke riječi polio (πολίός), što znači “sivo”, myelon (µυελός), odnoseći se na “leđnu moždinu”, i -itis, što ukazuje na upalu….. Saznaj  Više

Možete proćitati:

Što je cerebralna paraliza?

Pristupi u terapiji cerebralne paralize

Novija klasifikacija cerebralne paralize

Stručni članci

Kognitivni razvoj djece s cerebralnom paralizom

Habilitacija osoba s CP – KONTINUIRANI PROCES

Radna terapija u vašem domu

Radna terapija u vašem domu – II diomu-2dio

Radna terapija u vašem domu – III dio

Značaj radne terapije kod djece s teškoćama u razvoju

Oblici rada

Bobath koncept – NRT

Terapija po Vojti (Vojtin pristup)

senzoricka-integracija

Konduktivna edukacija

Institut za postizanje humanoga potencijala (IAHP)