ENPSYGE – Obrazovna mreža za psihogerijatriju

 

enpsyge

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.

 

 

ENPSYGE – Educational Network for Psychogeriatrics
ENPSYGE – Obrazovna mreža za psihogerijatriju

 

FINANCIRA : Agencija za mobilnost i programe EU

TRAJANJE : 2 godine (01. 08. 2012. – 31. 07. 2014.)

 

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.
Projekt podrazumijeva sljedeće programe:
a) računalne tečajeve – organizirane za starije osobe;
b) održavanje prezentacija i grupa podrške obiteljima / skrbnicima starijih osoba, koje pate od mentalnih bolesti, kako bi se poboljšalo razumijevanje i odnos među generacijama;
c) konferencije i treninzi u području psihogerijatrije za socijalno i medicinsko osoblje (socijalni radnici, terapeuti, liječnici primarne zdravstvene zaštite, medicinsko osoblje);
d) web stranica “Obrazovna mreža za psihogerijatriju – ENPSYGE” – s arhivom materijala kognitivnih bolesti, linkovima na druge specijalizirane web stranice i blogove, gdje će biti prikupljani relevantni materijali;
e) razmjenu dobre prakse u integraciji starijih osoba, kroz edukaciju.

 

Partnerstvo će osobama – korisnicima programa, dugoročno omogućiti :
• Ažuriranje  svojih znanja u području računalnih / internetskih vještina (neki od njih će dobiti certifikat sudionika, koji će olakšati njihovo probijanje na tržište rada);
• Poboljšanje društvene aktivnosti i kreativnosti smanjenjem socijalne izolacije te podizanje  kvalitete života;
• Dužu kvalitetu svakodnevnog života;
• Poboljšanje komunikacije i društvenih vještina.
Ovaj projekt pomaže institucijama i organizacijama sudionicama kroz:
• Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i demografskih promjena, gledano kroz trend starenja populacije;
• Stvaranje europskog iskustva uključivanjem lokalnih zadataka u internacionalne projekte;
• Poboljšanje vlastitih pristupa učenja, komunikacijskih vještina i metodologija;
• Upoznavanje europskih organizacija radeći na istim projektima;
• Istraživanje novih pristupa u radu s ciljnim skupinama;
• Proučavanje metoda u stranim i internacionalnim radnim skupinama;
• Uspoređivanje metodologija korištenih u partnerskim zemljama te inkorporacija ideja u vlastitim projektima;
• Prihvaćanje prikladnih metoda;
• Upoznavanje novih budućih partnera na europskoj razini.
PARTNERI:

 

 

 1. Asociatia Pentru Participare Cetateneasca (Association For Citizens´ Participation) (koordinator projekta), RUMUNJSKA

appc_logo

ASOCIATIA PENTRU PARTICIPARE CETATENEASCA (ASSOCIATION FOR CITIZENS´ PARTICIPATION) je neprofitna organizacija osnovana u cilju promocije programa temeljenih na razvoju aktivnog građanstva i obrazovanju odraslih, kreiranjem i poboljšanjem standarda u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi odraslih kroz obuku i profesionalnu praksu.
Glavni ciljevi su:
1. Promovirati, stvarati i razvijati inicijative(poticaje) za promicanje aktivnog građanstva i obrazovanja odraslih.
2. Promicati stvaranje mreža i suradnje lokalnih, državnih, transnacionalnih partnerstava između organizacija
civilnog društva: javne agencije, sveučilišta, udruge, privatne osobe.
3. Promovirati priznavanje vještina stečenih kroz volontiranje, društvene aktivnosti i aktivnosti povezane s obitelji.
4. Poticati razmjenu iskustava i vještina u lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim okvirima, kroz javne i / ili privatne osobe u cilju promoviranja obrazovanja odraslih i aktivnog građanstva.
5. Promicati mobilnosti pojedinaca uključenih u obrazovanje odraslih u cijeloj Europi.
6. Promovirati istraživanja, znanja i učenja aktivnog građanstva.
7. Promicati ravnopravnost građana, u svojoj raznolikosti.
8. Stvaranje i razvijanje koncepata, proizvoda i inovativnih pristupa za poticanje razvoja i širenja Europskog aktivnog građanstva.

ecode_logo-300x137

 1. Ecode – Estudio De Cooperacion Al Desarrollo, ŠPANJOLSKA
  ECODE je tijekom posljednjih 10 godina radio na području mentalnog zdravlja u razvijenim zemljama. Tijekom tog razdoblja, pomagali su lokalnim nevladinim organizacijama u otvaranju centara za mentalno zdravlje, rehabilitacijskim organizacijama te također davali obuku odraslima kako osigurati bolje usluge skrbi za psihički bolesne ljude.
  Uz rumunjski APPC i općinu Fagaras, pomogli su obnoviti školu i započeli radom centra, osposobljavajući lokalne nevladine organizacije.
  ECODE je organizacija specijalizirana za upravljanje Projektnim ciklusom u suradnji za razvoj.
  ECODE je radio na projektima u 35 zemalja, s posebnim intenzitetom u Gvatemali, Rumunjskoj, Kambodži i Gani. U suradnji sa časnim sestrama Presvetog srca Isusovog razvili su značajno iskustvo i znanje u području mentalnog zdravlja, osobito sa starijim ljudima.

 

logo_SPAS

 1. Serviciul Public De Asistenta Sociala Fagaras, RUMUNJSKA
  PUBLIC SOCIAL SERVICES FAGARAS – SPAS Fagaras je lokalno javno tijelo zaduženo za poboljšanje socijalne zaštite u gradu Fagaras.
  Razvijaju planove  socijalnih usluga zajednice na lokalnoj razini uključujući sve institucije i čimbenike koji rade ili mogu utjecati na socijalnu pomoć i zaštitu te praćenje provedbi planova zajednice za socijalnu pomoć.
  Pružaju specijaliziranu pomoć i smjernice osobama bez prihoda ili niskih primanja, starijim osobama, osobama koje pate od neizlječivih bolesti, osobama koje primaju socijalnu pomoć, obiteljima neriješenog stambenog pitanja ili s lošim uvjetima stanovanja, djeci i zlostavljanim ženama , žrtvama obiteljskog nasilja, osobama s invaliditetom ili višestrukim invaliditetom, kronično bolesnima.
  2005. godine SPAS je otvorio Dnevni centar za odrasle, koji ima 40 korisnika i u koji dnevno  dolazi 15 – 20 osoba. Osobe u centru održavaju društvenu interakciju u prijateljskoj atmosferi. Aktivnosti Centra su osmišljene kako bi razvijale i održavale društvenu interakciju i neovisnost.

pmooe_logo-300x103

 1. Pro Mente Upper Austria, AUSTRIJA
  Pro mente je nevladina organizacija, smještena u Gornjoj Austriji. Rade više od 40 godina s ciljem poboljšanja stanja osoba s invaliditetom, posebice osobama s mentalnim i socijalnim psihijatrijskim invaliditetom. Imaju posebne odjele za: stanovanje, stručno osposobljavanje i integraciju, mlade, psihosocijalno savjetovanje, ovisnost, medicinsku rehabilitaciju, neurorehabilitaciju te također veliki odjel za obrazovanje zaposlenika, korisnika usluga i kolega iz drugih institucija. Djeluju prema holističkom pristupu želeći poboljšati društvene, zdravstvene, terapeutske i ekonomske uvjete korisnicima.

 

milorzab_logo-300x300

 1. Fundacja Milorzab, POLJSKA
  Foundation for People with mental diseases “Milorzab” je lokalna neprofitna organizacija iz Poljske, grada Lodza. Primarni cilj organizacije je podrška osobama s duševnim bolestima, s naglaskom na one s Alzheimerovom bolešću. Također pružaju pomoć  njegovateljima i obitelji pacijenata. Organiziraju terapijske radionice za starije bolesnike i njegovatelje, učeći i savjetujući  o mnogim pitanjima te organiziraju grupe podrške i nude individualno savjetovanje i grupni trening. Sve ove akcije su kreirane kako bi podigle svijest o Alzheimerovoj bolesti i doprinose u prepoznavanju, socijalnoj integraciji i uključivanju osoba oboljelih od Alzheimerove i sličnih bolesti.
  Njihova uloga u projektu je predstaviti i podržati skupine obitelji i skrbnika građana oboljelih od mentalnih bolesti, uglavnom starijih osoba te razmjenu  znanja o metodama integracije starijih osoba kroz edukaciju.

 

 foreda_logo-300x184

 1. Foreda Toscana, ITALIJA
  Foreda Toscana je udruga za obrazovanje odraslih.
  Ciljevi udruge su širenje, razvoj aktivnosti i akcija za cjeloživotno obrazovanje, u suradnji s partnerima u regiji i nacionalno.
  Da bi postigla svoje ciljeve, Foreda se udružila s planinskim zajednicama, općinama, školama, istraživačkim centrima i sveučilištima, CTP za obrazovanje odraslih, CRED i drugim javnim i privatnim subjektima s kojima dijeli svoje ciljeve.
  U posljednjih nekoliko godina, posebnu pozornost posvetila je obučavanju nastavnika, interkulturalnim pitanjima i imigracijama. U tu svrhu, Foreda Toscana je organizirala tečajeve pismenosti i posredovanje pri zapošljavanju za djecu i obitelji imigranata.