Edukacija SOIH: ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH nastavlja provođenje edukacija u okviru SOIH – Foruma virtualnog učenja o KPOSI s ciljem predstavljanja asistivnih tehnologija kao snažne potpore neovisnom življenju.

Edukaciju „ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju“ će provesti prof. dr. sc. Željka Car, Zavod za telekomunikaciju, Fakultet elektrotehnike i računarstva i izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a primjenu istih prikazat će Dinka Vuković i Nadica Bjelčić sa sinovima koji su korisnici.

Edukacija će se održati 9. rujna 2021. s početkom u 13 sati putem Zoom platforme, a namijenjena je članovima upravljačkih tijela i zaposlenicima saveza i udruga, osobama s invaliditetom i roditeljima djece s teškoćama u razvoju.
Na edukaciji možete sudjelovati putem sljedeće POVEZNICE
CeDePe tim.