milorzab_logo-300x300

 1. Međunarodni sastanak, Lodz, Poljska, prosinac 2013.

 

Sastanak je otvorila Iwona Bus iz Milorzab zaklade, predstavljajući sve sudionike i program rada te predstavljajući tri javne ustanove koje će se posjetiti .

Municipial Medical Centre Chojny je institucija specijalizirana za starije osobe nudeći širok spektar specijaliziranih usluga, gdje su arhitektonske barijere potpuno eliminirane te se trenutno vrši prilagodba vizualnog i zvučnog sustava obilježavanja kako bi korisnici što lakše mogli koristiti usluge centra.

Bolnica na Ulici Aleksandrowska je jedna od najstarijih psihijatrijskih bolnica u zemlji s psihogerijatrijskim odjelom poznatim po izvrsnoj skrbi i izvanrednom timu stručnjaka; liječnici, psiholozi , terapeuti i niže medicinsko osoblje .

 

 

Posjetili smo i Dom za osobe koje pate od bolesti živčanog središnjeg sustava koji vodi posebnu brigu za bolesnike s Alzheimerovom bolesti. To je jedna od rijetkih institucija u Lodzu koja pruža potporu ne samo za nemoćne osobe, nego i za njihove obitelji . Dom podržava velik broj volontera, koji nesebično nude pomoć, skrb i terapiju korisnicima.

Florina Peptea, koordinator  projekta, pozvala je sve partnere na raspravu o rezultatima projekta. Rasprava je zaključena uz navođenje nekoliko zadataka koje treba nastaviti i dovršiti.

 3.sastanak

 1. međunarodni sastanak – Barcelona – Martorell , rujan 2013

Sastanak je otvorio Angel Peña, predstavnik ECODE organizacije, pozdravljajući sudionike te predstavljajući dnevni red sastanka i sadržaj susreta.
U prvoj bolnici koju smo posjetili, predstavili su se sudionici koji nisu bili na prethodnim partnerskim sastancima.
U svakoj intituciji, zaposlenici su predstavljali rad institucije, usluge i detalje projekata u koje su uključeni koristeći PowerPoint prezentaciju. Teme su bile vezane uz mentalno zdravlje i psihogerijatriju.
Florina Peptea, koordinator projekta, obavijestila je sudionike o tijeku projekta te pozvala sudionike na razmjenu mišljenja i ideja.
Tijekom posjeta izvršili smo pregled izvješća s prethodna dva susreta te smo razgovarali o zadaćama svakog partnera.
Posjet bolnici Mare de Deu de la Mercè u Barceloni s detaljnom prezentacijom unutar gerijatrijskog odjela. Uvod i predstavljanje usluga za gerijatrijskog odjela izradio je liječnik Jesús M. Ruiz Idiago, koji je ukratko pojasnio način rada u Kataloniji te posebno u Barceloni.

 

Posjet bolnici San Rafaelu u Barceloni u organizaciji doktora Manela Sáncheza Pérez bio je fokusiran na metodologie rada i psihogerijatriju.

Posjet bolnici Sagrat Kor u Martorellu , provela José A. Larraz . Partneri su pokazali dvije prezentacije :
” Psychogeriatrics i socio – zdravstvene skrbi za starije osobe s psihičkim poremećajima u Sagrat Kor bolnici ” od strane liječnika Manel Sánchez Pérez .
” Germanija Hospitalàries . Bolnica Sagrat Kor . Martorell ” liječnik Carlos Cejudo .

 

1. međunarodni sastanak, Fagaras, Rumunjska, listopad 2012.

appc_logoNa sastanku je sudjelovalo 23 predstavnika svih partnerskih organizacija. Ispred naše udruge sastanku su prisustvovali Boris Rutar, član Upravnog odbora, kao korisnik projekta, i Maja Krznarić Holenda, zaposlenica udruge, kao voditelj projekta.

Prvi dan sastanka započeo je pozdravom domaćina i kratkim predstavljanjem svih partnerskih organizacija, nakon čega smo prešli na praktična pitanja provedbe projekta. Utvrdili smo točna zaduženja svakog partnera unutar projekta općenito i aktivnosti pojedinačno. Raspravljali smo o logotipu projekta i dogovorili da svaki partner do kraja studenog pošalje najmanje dva prijedloga, a svi partneri će zatim glasovanjem izabrati logo projekta.

Dogovoreno je da do izrade internetske stranice projekta, a radi informiranja javnosti o projektu, bude izrađena Facebook stranica projekta.

Posjetili smo Dnevni centar za seniore koji dnevno posjećuje 20 – ak osoba i sudjeluje u društvenim i rekreacijskim aktivnostima. Posjetili smo i Stambenu jedinicu za seniore. Ovo je potpuno novi objekt koji će biti stavljen u funkciju početkom 2013. godine, a može primiti do 50 korisnika u 25 soba. Zemljište, gradnja i uređenje objekta financirao je grad Fagaras, a troškove smještaja pokrivat će jednim dijelom korisnici, a jednim dijelom udruga koja će preuzeti upravljanje objektom nakon što bude useljen.

 

Drugi dan sastanka posjetili smo Centar za mentalno zdravlje koji djeluje unutar gradske bolnice. Tu smo se upoznali sa radom centra, njegovim korisnicima i zaposlenicima. Zatim smo sudjelovali u sociodramskoj radionici pri čemu smo se dobro zabavili i bolje upoznali.

Treći dan sastanka diskutirali smo o mogućnostima suradnje sa drugim institucijama, udrugama i organizacijama. Posjetili smo nekoliko internetskih stranica drugih projekata financiranih od strane EU unutar Programa cjeloživotnog učenja, te raspravljali o tome kako bi trebala izgledati stranica našeg projekta. Odlučeno je da stranica bude napravljena do kraja 2012. godine.

 

 

enpsyge

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.

 

 

ENPSYGE – Educational Network for Psychogeriatrics
ENPSYGE – Obrazovna mreža za psihogerijatriju

 

FINANCIRA : Agencija za mobilnost i programe EU

TRAJANJE : 2 godine (01. 08. 2012. – 31. 07. 2014.)

 

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.
Projekt podrazumijeva sljedeće programe:
a) računalne tečajeve – organizirane za starije osobe;
b) održavanje prezentacija i grupa podrške obiteljima / skrbnicima starijih osoba, koje pate od mentalnih bolesti, kako bi se poboljšalo razumijevanje i odnos među generacijama;
c) konferencije i treninzi u području psihogerijatrije za socijalno i medicinsko osoblje (socijalni radnici, terapeuti, liječnici primarne zdravstvene zaštite, medicinsko osoblje);
d) web stranica “Obrazovna mreža za psihogerijatriju – ENPSYGE” – s arhivom materijala kognitivnih bolesti, linkovima na druge specijalizirane web stranice i blogove, gdje će biti prikupljani relevantni materijali;
e) razmjenu dobre prakse u integraciji starijih osoba, kroz edukaciju.

 

Partnerstvo će osobama – korisnicima programa, dugoročno omogućiti :
• Ažuriranje  svojih znanja u području računalnih / internetskih vještina (neki od njih će dobiti certifikat sudionika, koji će olakšati njihovo probijanje na tržište rada);
• Poboljšanje društvene aktivnosti i kreativnosti smanjenjem socijalne izolacije te podizanje  kvalitete života;
• Dužu kvalitetu svakodnevnog života;
• Poboljšanje komunikacije i društvenih vještina.
Ovaj projekt pomaže institucijama i organizacijama sudionicama kroz:
• Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i demografskih promjena, gledano kroz trend starenja populacije;
• Stvaranje europskog iskustva uključivanjem lokalnih zadataka u internacionalne projekte;
• Poboljšanje vlastitih pristupa učenja, komunikacijskih vještina i metodologija;
• Upoznavanje europskih organizacija radeći na istim projektima;
• Istraživanje novih pristupa u radu s ciljnim skupinama;
• Proučavanje metoda u stranim i internacionalnim radnim skupinama;
• Uspoređivanje metodologija korištenih u partnerskim zemljama te inkorporacija ideja u vlastitim projektima;
• Prihvaćanje prikladnih metoda;
• Upoznavanje novih budućih partnera na europskoj razini.
PARTNERI:

 

 

 1. Asociatia Pentru Participare Cetateneasca (Association For Citizens´ Participation) (koordinator projekta), RUMUNJSKA

appc_logo

ASOCIATIA PENTRU PARTICIPARE CETATENEASCA (ASSOCIATION FOR CITIZENS´ PARTICIPATION) je neprofitna organizacija osnovana u cilju promocije programa temeljenih na razvoju aktivnog građanstva i obrazovanju odraslih, kreiranjem i poboljšanjem standarda u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi odraslih kroz obuku i profesionalnu praksu.
Glavni ciljevi su:
1. Promovirati, stvarati i razvijati inicijative(poticaje) za promicanje aktivnog građanstva i obrazovanja odraslih.
2. Promicati stvaranje mreža i suradnje lokalnih, državnih, transnacionalnih partnerstava između organizacija
civilnog društva: javne agencije, sveučilišta, udruge, privatne osobe.
3. Promovirati priznavanje vještina stečenih kroz volontiranje, društvene aktivnosti i aktivnosti povezane s obitelji.
4. Poticati razmjenu iskustava i vještina u lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim okvirima, kroz javne i / ili privatne osobe u cilju promoviranja obrazovanja odraslih i aktivnog građanstva.
5. Promicati mobilnosti pojedinaca uključenih u obrazovanje odraslih u cijeloj Europi.
6. Promovirati istraživanja, znanja i učenja aktivnog građanstva.
7. Promicati ravnopravnost građana, u svojoj raznolikosti.
8. Stvaranje i razvijanje koncepata, proizvoda i inovativnih pristupa za poticanje razvoja i širenja Europskog aktivnog građanstva.

ecode_logo-300x137

 1. Ecode – Estudio De Cooperacion Al Desarrollo, ŠPANJOLSKA
  ECODE je tijekom posljednjih 10 godina radio na području mentalnog zdravlja u razvijenim zemljama. Tijekom tog razdoblja, pomagali su lokalnim nevladinim organizacijama u otvaranju centara za mentalno zdravlje, rehabilitacijskim organizacijama te također davali obuku odraslima kako osigurati bolje usluge skrbi za psihički bolesne ljude.
  Uz rumunjski APPC i općinu Fagaras, pomogli su obnoviti školu i započeli radom centra, osposobljavajući lokalne nevladine organizacije.
  ECODE je organizacija specijalizirana za upravljanje Projektnim ciklusom u suradnji za razvoj.
  ECODE je radio na projektima u 35 zemalja, s posebnim intenzitetom u Gvatemali, Rumunjskoj, Kambodži i Gani. U suradnji sa časnim sestrama Presvetog srca Isusovog razvili su značajno iskustvo i znanje u području mentalnog zdravlja, osobito sa starijim ljudima.

 

logo_SPAS

 1. Serviciul Public De Asistenta Sociala Fagaras, RUMUNJSKA
  PUBLIC SOCIAL SERVICES FAGARAS – SPAS Fagaras je lokalno javno tijelo zaduženo za poboljšanje socijalne zaštite u gradu Fagaras.
  Razvijaju planove  socijalnih usluga zajednice na lokalnoj razini uključujući sve institucije i čimbenike koji rade ili mogu utjecati na socijalnu pomoć i zaštitu te praćenje provedbi planova zajednice za socijalnu pomoć.
  Pružaju specijaliziranu pomoć i smjernice osobama bez prihoda ili niskih primanja, starijim osobama, osobama koje pate od neizlječivih bolesti, osobama koje primaju socijalnu pomoć, obiteljima neriješenog stambenog pitanja ili s lošim uvjetima stanovanja, djeci i zlostavljanim ženama , žrtvama obiteljskog nasilja, osobama s invaliditetom ili višestrukim invaliditetom, kronično bolesnima.
  2005. godine SPAS je otvorio Dnevni centar za odrasle, koji ima 40 korisnika i u koji dnevno  dolazi 15 – 20 osoba. Osobe u centru održavaju društvenu interakciju u prijateljskoj atmosferi. Aktivnosti Centra su osmišljene kako bi razvijale i održavale društvenu interakciju i neovisnost.

pmooe_logo-300x103

 1. Pro Mente Upper Austria, AUSTRIJA
  Pro mente je nevladina organizacija, smještena u Gornjoj Austriji. Rade više od 40 godina s ciljem poboljšanja stanja osoba s invaliditetom, posebice osobama s mentalnim i socijalnim psihijatrijskim invaliditetom. Imaju posebne odjele za: stanovanje, stručno osposobljavanje i integraciju, mlade, psihosocijalno savjetovanje, ovisnost, medicinsku rehabilitaciju, neurorehabilitaciju te također veliki odjel za obrazovanje zaposlenika, korisnika usluga i kolega iz drugih institucija. Djeluju prema holističkom pristupu želeći poboljšati društvene, zdravstvene, terapeutske i ekonomske uvjete korisnicima.

 

milorzab_logo-300x300

 1. Fundacja Milorzab, POLJSKA
  Foundation for People with mental diseases “Milorzab” je lokalna neprofitna organizacija iz Poljske, grada Lodza. Primarni cilj organizacije je podrška osobama s duševnim bolestima, s naglaskom na one s Alzheimerovom bolešću. Također pružaju pomoć  njegovateljima i obitelji pacijenata. Organiziraju terapijske radionice za starije bolesnike i njegovatelje, učeći i savjetujući  o mnogim pitanjima te organiziraju grupe podrške i nude individualno savjetovanje i grupni trening. Sve ove akcije su kreirane kako bi podigle svijest o Alzheimerovoj bolesti i doprinose u prepoznavanju, socijalnoj integraciji i uključivanju osoba oboljelih od Alzheimerove i sličnih bolesti.
  Njihova uloga u projektu je predstaviti i podržati skupine obitelji i skrbnika građana oboljelih od mentalnih bolesti, uglavnom starijih osoba te razmjenu  znanja o metodama integracije starijih osoba kroz edukaciju.

 

 foreda_logo-300x184

 1. Foreda Toscana, ITALIJA
  Foreda Toscana je udruga za obrazovanje odraslih.
  Ciljevi udruge su širenje, razvoj aktivnosti i akcija za cjeloživotno obrazovanje, u suradnji s partnerima u regiji i nacionalno.
  Da bi postigla svoje ciljeve, Foreda se udružila s planinskim zajednicama, općinama, školama, istraživačkim centrima i sveučilištima, CTP za obrazovanje odraslih, CRED i drugim javnim i privatnim subjektima s kojima dijeli svoje ciljeve.
  U posljednjih nekoliko godina, posebnu pozornost posvetila je obučavanju nastavnika, interkulturalnim pitanjima i imigracijama. U tu svrhu, Foreda Toscana je organizirala tečajeve pismenosti i posredovanje pri zapošljavanju za djecu i obitelji imigranata.

 

 

 1. Međunarodni sastanak

pmooe_logo-300x103

2_sastanakDomaćin ovog sastanka bio je partner iz Austrije, Pro Mente OÖ. Sastanak je održan na Sveučilištu u Linzu, FH Linz Kampus.

Sastanak je otvorio gospodin Tommy Zuljevic Salamon, predstavnik organizacije domaćina, pozdravio je sudionike i predstavio program rada. Kako neki sudionici sastanka nisu bili na prvom partnerskom sastanku, ponovno smo se svi predstavili, rekli koju organizaciju predstavljaju i iz koje profesije dolaze.

Neki od zaključaka sastanka su:

 1. Internet stranica projekta će biti dostupna na engleskom jeziku, kao i na jezicima partnera.
 2. Odabran je logotip projekta
 3. Sljedeći trening organizirat će se za stručnjake iz medicinske i psihološke struke. Trening će trajati tjedan dana, provest će se u Fagarasu, Rumunjska tijekom lipnja. Veliku potporu radionicama dat će udruga ECODE koja će dovesti stručnjake u području psihogerijatrije iz Sestara presvetog srca Isusovog koje će provesti trening stručnjaka iz Rumunjske.
 4. Partner PRO MENTE će do ljeta pripremiti materijale koji će se koristiti za rad sa seniorima.
 5. CeDePe Zagreb će organizirati radionice za socijalne radnike na temu socijalnog uključivanja starijih osoba s invaliditetom
 6. ECODE je prenio poziv medicinskog tima “Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus” da se tijekom partnerskog sastanka u Španjolskoj jedan dan organizira posjet u jednu od njihovih bolnica u Martorellu
 7. APPC je predstavio dobru praksu međugeneracijskog učenja organiziranog u Fagarasu u suradnji sa SPAS – om. Radi se o kompjuterskim tečajevima koji su bili organizirani za seniore, a tijekom kojih su korisnicima pomagali volonteri iz srednje škole.
 8. FUNDACJA MILORZAB je predstavila aktivnosti koje su proveli unutar projekta, te se govorilo o knjizi koja će biti napravljena za projekt, a koja će sadržavati smjernice za skrb i njegu starijih osoba.
 9. FOREDA je predstavila Alzheimer cafe, aktivnost koja je organizirana za ovaj projekt, kompjuterski kognitivni trening – CCTV kao i Reminiscence by Tablet Activities. Također su predstavili zaključke svog rada sa seniorima u “Casa di Riposo Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi” u Empoliju.

Studijski posjeti:

 1. Bolnica Linz Wagner Jauregg sa detaljnim predstavljanjem i diskusijom unutar odjela za seniore. Uvod i prezentaciju usluga za seniore predstavili su DGKP Manfred Kogler i OÄ Dr. Christine Hertl

Posjet gerijatrijskom centru Tandem u Bad Ischlu. Rad centra prezentirala je Isabella Schuller