BLUE LINE – suradnja s Plavim telefonom

Projekt Blue line - mapiranje Zagreba i obilježavanje turističkih ruta

BLUE LINE, Zagreb 14. lipnja 2021.

Nakon dvije godine pauze, ponovno krećemo u akciju s našim suradnicima iz Plavog telefona, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec. Korisnici udruge i ustanove će, zajedno s kolegama iz Plavog telefona i studenata iz ERF-a, obići poznate gradske rute.

O projektu

U sklopu projekta Blue line čiji je opći cilj razvoj i primjena novog turističkog proizvoda za osobe s invaliditetom – posjetitelje Grada Zagreba iz Hrvatske i inozemstva, u svrhu promocije Zagreba kao destinacije pristupačnog turizma, vrši se mapiranje i kreiranje karte s ponuđenim rutama šireg centra Grada Zagreba za kretanje osoba koje koriste invalidska kolica – od jedne turističke lokacije, do druge. Osim što će se napraviti mapiranje lokacija i pristupačnih ruta u centru Zagreba, podići će se svijest i poslodavcima kako bi promišljali na koji način mogu napraviti prilagodbe za dolazak osoba s invaliditetom te na taj način povećati svoj profit. Mapiranjem i kreiranjem karte pristupačnosti za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica, Grad Zagreb bi podigao razinu prilagođenosti kretanja turistima s invaliditetom te postao jedan od malobrojnih europskih gradova koji nudi pristupačnu turističku destinaciju, što može doprinijeti povećanju dolazaka turista s invaliditetom iz Hrvatske i inozemstva.
Više o aktivnostima Plavog telefona možete pronaći na njihovoj web stranici.
CeDePe tim.