Validus logo

Asistent/ica osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku Centar za obrazovanje odraslih

Centar za obrazovanje odraslih Validus provodi program osposobljavanja za poslove asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku  održati od 15 – 26. listopada 2018.

Validus obrazovna je ustanova u kojoj provodimo formalne i neformalne programe obrazovanja u području socijalne skrbi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kome je namijenjen program?

Program je usmjeren na osposobljavanje asistenata za pružanje kvalitetne individualno prilagođene podrške osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim (mentalnim) teškoćama na radnom mjestu.

Uvjeti za upis:

navršenih 18 godina života, završena minimalno srednja škola, potvrda o nekažnjavanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku. Trajanje programa i oblik nastave: 149 sati (teorijski dio – 46 sati, vježbe 23 sati i praktični dio – 80 sati). Svim polaznicima osiguran priručni materijal izrađen prema nastavnom planu i programu.

 Cijena programa: 3.900,00 kuna

Informacije i prijave:

Centar za obrazovanje odraslih Validus

Bleiweissova 15, 10 000 Zagreb

www.coovalidus.hr

tel: (+385) 01 5619 911

Asistent-ica osobama s invaliditetom u zapošljavanju- radu uz podršku – osposobljavanje letak