27. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i ove godine, u suorganizaciji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, tradicionalno je organizirala “27. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem”, najveći godišnji skup osoba s invaliditetom u regiji o temi “Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – o nama uvijek s nama – od slogana do realnosti”.