1. međunarodni sastanak, Fagaras, Rumunjska, listopad 2012.

appc_logoNa sastanku je sudjelovalo 23 predstavnika svih partnerskih organizacija. Ispred naše udruge sastanku su prisustvovali Boris Rutar, član Upravnog odbora, kao korisnik projekta, i Maja Krznarić Holenda, zaposlenica udruge, kao voditelj projekta.

Prvi dan sastanka započeo je pozdravom domaćina i kratkim predstavljanjem svih partnerskih organizacija, nakon čega smo prešli na praktična pitanja provedbe projekta. Utvrdili smo točna zaduženja svakog partnera unutar projekta općenito i aktivnosti pojedinačno. Raspravljali smo o logotipu projekta i dogovorili da svaki partner do kraja studenog pošalje najmanje dva prijedloga, a svi partneri će zatim glasovanjem izabrati logo projekta.

Dogovoreno je da do izrade internetske stranice projekta, a radi informiranja javnosti o projektu, bude izrađena Facebook stranica projekta.

Posjetili smo Dnevni centar za seniore koji dnevno posjećuje 20 – ak osoba i sudjeluje u društvenim i rekreacijskim aktivnostima. Posjetili smo i Stambenu jedinicu za seniore. Ovo je potpuno novi objekt koji će biti stavljen u funkciju početkom 2013. godine, a može primiti do 50 korisnika u 25 soba. Zemljište, gradnja i uređenje objekta financirao je grad Fagaras, a troškove smještaja pokrivat će jednim dijelom korisnici, a jednim dijelom udruga koja će preuzeti upravljanje objektom nakon što bude useljen.

 

Drugi dan sastanka posjetili smo Centar za mentalno zdravlje koji djeluje unutar gradske bolnice. Tu smo se upoznali sa radom centra, njegovim korisnicima i zaposlenicima. Zatim smo sudjelovali u sociodramskoj radionici pri čemu smo se dobro zabavili i bolje upoznali.

Treći dan sastanka diskutirali smo o mogućnostima suradnje sa drugim institucijama, udrugama i organizacijama. Posjetili smo nekoliko internetskih stranica drugih projekata financiranih od strane EU unutar Programa cjeloživotnog učenja, te raspravljali o tome kako bi trebala izgledati stranica našeg projekta. Odlučeno je da stranica bude napravljena do kraja 2012. godine.