Rad sa članovima

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Grad Zagreb

VRIJEME PROVEDBE: 1.1.-31.12.2017.

VRIJEDNOST PROGRAMA: u evaluaciji

BROJ KORISNIKA: cca 40 korisnika mjesečno

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 4

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je da kroz kontinuirani rad Udruge članovi i njihove obitelji aktivno sudjeluju u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi, a sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, kao i u skladu sa Zagrebačkom strategijom.

NAČIN KORIŠTENJA USLUGE: Osobno dolaskom u Glavni ured ili telefonski na 01/4848-905

Program omogućuje kontinuirano i aktivno djelovanje za svoje članove. Usmjeren je na dobrobit i povećanje kvalitete života za sve dobne skupine osoba s cerebralnom i dječjom paralizom.
Svakodnevni kontinuirani rad omogućuje i razvijanje novih programa i projekata u koje se mogu uključiti osobe s cerebralnom i dječjom paralizom. Osobe okupljene s osnova svog invaliditeta na jednom mjestu imaju mogućnost dobivanja pravovremenih savjeta, pomoći, informiranja, kao i mogućnost sudjelovanja u raznim programima i aktivnostima koje se organiziraju u svrhu što aktivnijeg sudjelovanja u aktivnostima svoje lokalne zajednice.
Planirane aktivnosti: okupljanje, informiranje, savjetovanje, organizacija, pomoć i podrška, uključivanje, evidentiranje, evaluacija.