PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Grad Zagreb

VRIJEME PROVEDBE: 1.1.-31.12.2018.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 165.000,00 kn

BROJ KORISNIKA: cca 40 korisnika mjesečno

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 4

CILJ PROGRAMA:

Program Izvaninstitucionalna podrška, rehabilitacija i socijalna integracija kao primarni cilj ima pružanje usluge u zajednici i odgovara potrebi integracije korisnika u zajednicu, poboljšanjem kvalitete njihova života te pružanje pomoći korisnicima u prevladavanju stanja socijalne isključenosti. Program je usmjeren na širenje i razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju kvalitetno socijalno uključivanje osoba s težim oblicima invaliditeta, djece s teškoćama u razvoju te podršku obiteljima.

Aktivnosti:

  1. Savjetovanje i informiranje
  2. Mobilnost
  3. Senzorna integracija
  4. Primjena asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije (AT-AAC)
  5. Kreativne aktivnosti  .

Program je usmjeren na dobrobit i povećanje kvalitete života za sve dobne skupine osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. On je također put ka razvijanju stalnih, konkretnih usluga koje bismo željeli pružati svojim članovima i to: savjetovanje i informiranje, organizirana usluga specijaliziranog (prilagođenog) prijevoza djece, mladih i odraslih, rehabilitacijska podrška djeci, primjena asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije (AT-AAC) te socijalizacijske i kreativne aktivnosti za mlade i odrasle.

Naša vizija proizlazi iz želje da udruga uistinu bude mjesto koje će moći rasteretiti roditelje i obitelj, a samim članovima pružiti kvalitetnu uslugu, čime ćemo osigurati njihovo kvalitetno zajedništvo, a i međusobnu interakciju.