“Malim koracima do prave integracije”

Projekt “Malim koracima do prave integracije” je financiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje programa EU. Projekt se provodi u sklopu IPA Programa “Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav” koju provodi Dječji vrtić Potočnica s partnerima.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt “Malim koracima do prave integracije” je financiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje programa EU. Projekt se provodi u sklopu IPA Programa  “Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav” koju provodi Dječji vrtić Potočnica s partnerima.

CeDepe Zagreb sudjeluje u provedbi projekta s ulogom pomoći prijavitelju u vođenju projektnih aktivnosti, pružamo edukaciju roditeljima i zaposlenicima na temu treninga svakodnevnih aktivnosti djece s teškoćama te pružamo usluge radnog terapeuta s svrhom osposobljavanja djece za što samostalnije funkcioniranje u redovnoj skupini.

 

Svrha projekta je povećanje broja djece s neurorazvojnim teškoćama u redovnom sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja putem specifičnih ciljeva:

 1. Razviti vještine djece s teškoćama u razvoju pružanjem inovativnih obrazovnih i rehabilitacijskih programa.
 2. Povećati razinu znanja i vještina odgojitelja, pomoćnog osoblja, stručnih suradnika, osobnih asistenata i roditelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju u redovnom predškolskom sustavu.
 3. Osigurati pristup objektima, obrazovnim materijalima i opremi za bolju integraciju u redovnom predškolskom sustavu.

Sudionici projekta su prije svega 16-ero djece s teškoćama, upisanih u dječji vrtić Potočnica, koja će imati koristi od individualnih i grupnih treninga te razvijanja vještina. 60 zaposlenika i 25 roditelja djece s teškoćama imati će koristi od projekta tako što će učiti alate i metodologiju za olakšavanje i poticanje djece s teškoćama na aktivno uključivanje i veću samostalnost u predškolskoj ustanovi ili kod kuće. Projektom se u dječjem vrtiću nastoji osvijestiti djecu (200) i njihove roditelje o potrebama i mogućnostima uključene djece te proširiti rezultate akcije na više od 100 predškolskih ustanova u Gradu Zagrebu i šire.

 

Aktivnosti projekta

 1. Razvoj, implementacija i standardizacija inovativnih programa u svrhu  olakšanja predškolskog obrazovanje djece s teškoćama:
  1. Edukacijsko – habilitacijski program
  2. Program Augmentativne i Asistivne tehnologije u obrazovanju
  3. Program za razvoj svakodnevnih sposobnosti
  4. Izrada Smjernica za rad s djecom s teškoćama u razvoju u vrtiću

 

 1. Senzibilizacijske radionice
 1. Trening za djelatnike vrtića i roditelje djece s teškoćama
 2. Edukacija o primjeni Augmentativne komunikacije i Asistivne tehnologije:
 3. Edukacija o metodama podržavanja komunikacije djece
 4. Studijsko putovanje u Göteborg (Švedska) i Ljubljanu (Slovenija
 5. Prilagodba vrtića

 

Partnerstvo Projekt je nastao suradnjom Dječjeg vrtića Potočnica i partnera CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Grada Zagreba, Filozofskog fakulteta – Odsjek za pedagogiju i Akademije za razvojnu rehabilitaciju.