PUNI NAZIV PROGRAMA: UPSS (Učim, Pripremam Se, Sudjelujem)

PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

VRIJEME PROVEDBE: treća godina provedbe 6./2019. – 5./2020.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 240.000,00 kn

BROJ KORISNIKA: 16

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROGRAMA: 1 fizioterapeut, 1 rehabilitator, 1 radni instruktor

CILJ PROGRAMA: Osigurati preduvjete za razvoj sposobnosti potrebnih za stanovanje uz podršku, čime će se prevenirati institucionalizacija osoba s motoričkim teškoćama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

NAČIN PRIJAVE: Prijavnica (kod Voditelja programa)

Program UPSS osobama s motoričkim teškoćama omogućava učenje, pomoć i podršku u stjecanju što većeg stupnja samostalnosti i doprinosi kvalitetnijem neovisnom životu u zajednici. Programom se omogućava dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga stanovanja uz podršku te osiguravaju direktne i svakodnevne aktivnosti za 15 korisnika sa svrhom intenzivne pripreme na život izvan roditeljskog doma.

  • Provedbom projekta očekujemo stvaranje uvjeta za sprječavanje institucionalizacije mladih i odraslih osoba s motoričkim teškoćama, jer će se projektnim aktivnostima direktno utjecati na njihovo aktivnije preuzimanje uloge u rješavanju svojih problema, uspostavi međusobnih odnosa te osnaživanje korisnika, ali i njihovih obitelji.
  • Razvitkom samostalnosti u što je moguće većoj mjeri osobe koje su bili socijalno i produktivno zapostavljene, približiti će se definiciji produktivnog člana zajednice te na taj način ostvariti osobne potencijale na najbolji mogući način.
  • Kvalitetnim radom s korisnicima i roditeljima, kroz informiranje, edukaciju i psihološku podršku te direktnim radom na usvajanju svakodnevnih životnih vještina stvorit će se uvjeti za razvoj sposobnosti potrebnih za stanovanje uz podršku, ostanak odraslih osoba u vlastitom domu i lokalnoj zajednici.