PROVODITELJ PROGRAMA: CeDePe Zagreb

UGOVORNO TIJELO:   Zaklada “Hrvatska za djecu”

VRIJEME PROVEDBE: 11./2018. – 6/2019.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 66.373,35 kn

BROJ KORISNIKA: 20

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 1 voditelj + 1 mentor

CILJ PROJEKTA: Poticati aktivno sudjelovanje djece u uvažavanju različitosti i razvijanju međuvršnjačke tolerancije.

SUPER Program 2.0 „Sudjelovati u svijetu koji nas okružuje, Usvajati znanja, Pridonijeti promjenama, Educirati svoju okolinu i Razumjeti različitosti“ je program kojim se kroz aktivnosti promicanja dječje participacije i njihovog aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici doprinosi tolerantnijoj sredini. Razumijevajući potrebe djece za aktivnim uključenjem u društvo, poštujući njihove interese i mogućnosti i usvajanje novih znanja na njima blizak način, prepoznali smo nove tehnologije kao metodu rada koja na prihvatljiv način spaja fizičke aktivnosti s njihovom sposobnošću planiranja, zaključivanja i participacije.

Program je usmjeren na promicanje dječjeg dijaloga i uvažavanje njihovog kritičkog mišljenja. Nizom edukativnih radionica za djecu želimo kroz igru i nove tehnologije približiti mogućnosti i ograničenja djece s teškoćama u razvoju te ih usmjeriti da novim znanjima i iskustvima kritički utječu na svoju neposrednu okolinu (roditelje, učitelje, lokalnu zajednicu).

KONTAKT OSOBE: Zvjezdana Delić, voditeljica projekta, tel. 01/4848-905, e-mail: cedepe@cedepe.hr

Ivana Šourek, mentorica, tel. 095/5844-436, e-mail: ivana.sourek@cedepe.hr