Obrazovanje

Predškolski odgoj i upis u prvi razred

Djeca s teškoćama u razvoju koja su u dječjim vrtićima mogu biti u posebnim skupinama ili integrirana u redovite skupine.

Zahtjev za trajnu/privremenu odgodu upisa u prvi razred osnovne škole i zahtjev za trajnu/privremenu odgodu školovanja podnosi roditelj djeteta uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove obrazovanje.

Način ostvarivanja:

Dijete, odnosno učenik može se privremeno/trajno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja:

– čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja,

– koje je steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći,

 

Osnovna škola

Učenici s lakšim teškoćama u razvoju u pravilu se uključuju u redovite razredne odjele te svladavaju redovite nastavne programe uz individualizirane postupke s obzirom na posebne potrebe koje učenik ima ili prilagođene programe sukladne njihovim sposobnostima.

Za učenike s većim teškoćama u razvoju osnovno školovanje ostvaruje se u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja, a može se obavljati i u drugim organizacijama (zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa).

Za učenike s većim teškoćama u razvoju školovanje u posebnim odgojno-obrazovnim organizacijama može trajati do 21. godine života a tijekom osnovnog školovanja mogu se istodobno i radno osposobljavati.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanja za učenike s posebnim obrazovnim potrebama provodi se u:

 1. redovitim osnovnim školama:

– potpuna integracija (redoviti razredni odjeli): po redovitom programu uz individualizaciju i po prilagođenom programu.

– djelomična integracija (dijelovi nastavnog programa svladavaju se u posebni odgojnim obrazovnim grupama a dio programa u matičnim razredima uz individualizirani pristup): redoviti razredni odjeli (predmeti iz područja kultura) i posebni razredni odjeli (obrazovni predmeti po posebnom programu).

– posebni odjeli s posebnim programima (u posebnim razrednim odjelima svladavaju se posebni program za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju, a ostvaruju ga defektolozi odgovarajuće specijalnosti).

 1. Posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

– po redovitom programu

– po prilagođenom programu

– po posebnom programu

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup, kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu, školovanje mogu nastaviti:

– u redovitim srednjoškolskim programima uz individualizirani pristup

– u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja ili, iznimno,

– u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

 

 Srednja škola

Kandidati s teškoćama u razvoju, čije su teškoće u razvoju utvrđene u postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu o primjerenomu obliku školovanja, imaju pravo na izravan upis u srednju školu.

 

Fakultet

Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu postupka polaganja ispita tijekom studiranja.

Pravo prednost pri upisu na Visoka učilišta imaju oni kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60% ili više. Oni ostvaruju pravo na izravan upis na studij uz uvjet prelaženja razredbenoga praga što znači da trebaju položiti sve ispite obveznog i izbornog dijela državne mature koji su obavezan uvjet za upis na pojedine studijske programe te tamogdje je to potrebno polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište. Visinu razredbenoga praga dodatne provjere određuju visoka učilišta.

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju izravno dobivaju mjesto u studentskom domu. Status ovih studenata dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dodatne bodove mogu ostvariti studenti korisnici stalne pomoći za uzdržavanje u 2013. godini prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br. 157/13) – 400 bodova (dokazuje se rješenjem i/ili zadnjom uplatnicom), studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata) – 200 bodova po roditelju, studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja – 200 bodova za svakog brata ili sestru te studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti prema sljedećoj tablici (kategorija – broj bodova):

 1. kategorija (50% tjelesnoga oštećenja) – 400 bodova
 2. kategorija (40% tjelesnoga oštećenja) – 320 bodova
 3. kategorija (30% tjelesnoga oštećenja) – 250 bodova
 4. kategorija (20% tjelesnoga oštećenja) – 200 bodova
 5. kategorija (10% tjelesnoga oštećenja) – 150 bodova.

U Zagrebu djeluje i udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ (kontakt: Avenija Marina Držića 71/A, 10 000 Zagreb, mail: udruga@zamisli.hr, tel.:091 665 6491, fax.: 01/655-2919)

 

 Prava učenika s invaliditetom:

– Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature,

– Pravo na individualizirano prilagođeni postupak polaganja dodatnih provjera posebnih sposobnosti/razredbenih ispita i ispita tijekom studiranja,

– Pravo prednosti pri upisu na Visoka učilišta,

– Pravo na izravno mjesto u studentskom/učeničkom domu,

– Oslobođenje od plaćanja troškova studija (pravo na školarinu i pravo na stipendije),

– Naknadu dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

 

Stipendije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svake godine dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija te naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje krajem godine (najčešće u prosincu) za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Ministarstvahttp://public.mzos.hr/Default.aspx

Grad Zagreb

Način ostvarivanja:

Natječaj se raspisuje u studenom za tekuću akademsku godinu. Natječaj i potrebne obrasce možete skinuti na stranici Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=21164

Pomoćnik u nastavi

Pravni okvir: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -NN 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.)

Školska ustanova može na prijedlog osnivača, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, angažirati i druge odgojno-obrazovne radnike za ispunjavanje posebnih potreba u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te specifičnih uvjeta u školskoj ustanovi. (članak 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Pravni okvir: Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

(Narodne novine, broj 63/2008. i 90/2010.)

Škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je prema rješenju o primjerenom obliku obrazovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju te obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. (članak 15. Državnog pedagoškog standarda).

Način ostvarivanja:

U pravilu zahtjev za asistentom u nastavi podnosi škola u dogovoru s roditeljem, a nakon obavljenog razgovora s timom škole.

 

 

Emisija osoba s invaliditetom na Z1 televiziji

Medijska kuća Alpha Info i Z1 televizija pokreću emisiju u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom s područja grada Zagreba u kojoj će voditelji i urednici biti upravo osobe s invaliditetom. Emisija kreće danas, a ide svakog četvrtka u terminu od 18.00 do 18.30 h. Planirano trajanje emisije je do ljetne stanke, odnosno do kraja lipnja. Naše društvo prvi termin ima 17. travnja, a voditelj emisije će biti Neven Jurina Tomić.

 

4.Međunarodni sastanak

milorzab_logo-300x300

 1. Međunarodni sastanak, Lodz, Poljska, prosinac 2013.

 

Sastanak je otvorila Iwona Bus iz Milorzab zaklade, predstavljajući sve sudionike i program rada te predstavljajući tri javne ustanove koje će se posjetiti .

Municipial Medical Centre Chojny je institucija specijalizirana za starije osobe nudeći širok spektar specijaliziranih usluga, gdje su arhitektonske barijere potpuno eliminirane te se trenutno vrši prilagodba vizualnog i zvučnog sustava obilježavanja kako bi korisnici što lakše mogli koristiti usluge centra.

Bolnica na Ulici Aleksandrowska je jedna od najstarijih psihijatrijskih bolnica u zemlji s psihogerijatrijskim odjelom poznatim po izvrsnoj skrbi i izvanrednom timu stručnjaka; liječnici, psiholozi , terapeuti i niže medicinsko osoblje .

 

 

Posjetili smo i Dom za osobe koje pate od bolesti živčanog središnjeg sustava koji vodi posebnu brigu za bolesnike s Alzheimerovom bolesti. To je jedna od rijetkih institucija u Lodzu koja pruža potporu ne samo za nemoćne osobe, nego i za njihove obitelji . Dom podržava velik broj volontera, koji nesebično nude pomoć, skrb i terapiju korisnicima.

Florina Peptea, koordinator  projekta, pozvala je sve partnere na raspravu o rezultatima projekta. Rasprava je zaključena uz navođenje nekoliko zadataka koje treba nastaviti i dovršiti.

3. Međunarodni sastanak

 3.sastanak

 1. međunarodni sastanak – Barcelona – Martorell , rujan 2013

Sastanak je otvorio Angel Peña, predstavnik ECODE organizacije, pozdravljajući sudionike te predstavljajući dnevni red sastanka i sadržaj susreta.
U prvoj bolnici koju smo posjetili, predstavili su se sudionici koji nisu bili na prethodnim partnerskim sastancima.
U svakoj intituciji, zaposlenici su predstavljali rad institucije, usluge i detalje projekata u koje su uključeni koristeći PowerPoint prezentaciju. Teme su bile vezane uz mentalno zdravlje i psihogerijatriju.
Florina Peptea, koordinator projekta, obavijestila je sudionike o tijeku projekta te pozvala sudionike na razmjenu mišljenja i ideja.
Tijekom posjeta izvršili smo pregled izvješća s prethodna dva susreta te smo razgovarali o zadaćama svakog partnera.
Posjet bolnici Mare de Deu de la Mercè u Barceloni s detaljnom prezentacijom unutar gerijatrijskog odjela. Uvod i predstavljanje usluga za gerijatrijskog odjela izradio je liječnik Jesús M. Ruiz Idiago, koji je ukratko pojasnio način rada u Kataloniji te posebno u Barceloni.

 

Posjet bolnici San Rafaelu u Barceloni u organizaciji doktora Manela Sáncheza Pérez bio je fokusiran na metodologie rada i psihogerijatriju.

Posjet bolnici Sagrat Kor u Martorellu , provela José A. Larraz . Partneri su pokazali dvije prezentacije :
” Psychogeriatrics i socio – zdravstvene skrbi za starije osobe s psihičkim poremećajima u Sagrat Kor bolnici ” od strane liječnika Manel Sánchez Pérez .
” Germanija Hospitalàries . Bolnica Sagrat Kor . Martorell ” liječnik Carlos Cejudo .

 

Institucionalna podrška

logo-nacionalna-zaklada

CeDePe Zagreb je ostvario Institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2013.godinu. Radi se o podršci za financiranje troškova osoblja i “hladnog pogona”. Podrška će doprinijeti očuvanju i stvaranju radnih mjesta u civilnom sektoru,  razvoju održivog sustava samofinanciranja Udruge te će stvoriti osnovne preduvjete za razvoj i širenje kapaciteta Udruge te socijalnih usluga koje Udruga pruža.

Zahvaljujemo Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva na ukazanom povjerenju!

Okrugli stol, 7. 5. 2013.

U utorak, 07. 05. 2013. udruga CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Cerebralna paraliza – učinkovitost inovativnih i manje poznatih metoda rehabilitacije“ povodom 05. svibnja – Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom na Tribini Grada Zagreba. Svrha obilježavanja Nacionalnog dana je međusobna interakcija te dijeljenje informacija o primjerima dobre prakse u rehabilitaciji i o potrebama i mogućnostima djece, mladih i odraslih osoba s cerebralnom paralizom. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici Ureda gradonačelnika, Ministarstva socijalne politike i mladih, stručnjaci iz brojnih institucija, studenti, korisnici i njihove obitelji. U ime gradonačelnika, gospodina Milana Bandića, uvodnu riječ je preuzela gospođa Marinka Bakula Anđelić, koja je poručila da Grad Zagreb već godinama pozitivno surađuje s Društvom kroz razne projekte te da vjeruje kako će se u skorije vrijeme naći rješenje za realizaciju prostora, u kojem bi Društvo moglo proširiti svoje djelovanje. Gosti predavači su prezentirali svoje programe te kroz primjere predočili na koji se način ti programi ostvaruju: Gospodin Davor Duić iz Centra za rehabilitaciju Silver je prezentirao terapiju senzorne integracije uz terapijskog psa. U program terapije senzorne integracije uz terapijskog psa uključena su djeca sa disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u finoj i gruboj motorici, poremećaja motoričkog planiranja, slabe organizacije ponašanja, poremećaj percepcije, poremećaj uzbuđenosti, poremećaj budnosti i otežanog igranja. PeTHe tim je pod vodstvom gospodina Jeroslava Bobića upoznao prisutne sa sustavom PeTHe – osobni trerapeut kojim djeca svoju svakodnevnu terapiju vrše uz pomoć animiranih likova, koji na velikom zaslonu pokazuju pokrete, dijete ih oponaša i na taj način vježba. Sudionici su imali mogućnost testiranja rehabilitacijskog alata. Gospodin Sven Erić iz Udruge pametni pokret za somatsku edukciju je prezentirao vrlo zanimljivu FELDENKRAIS metodu te ATM tretman opuštanja kroz pokret u kojem su sudjelovali svi prisutni na Okruglom stolu. “Svrha metode je organizirana na način da se osoba kreće s minimalno napora i maksimalnom efikasnošću, ne mišićnom snagom, već povećanom svijesti o tome kako pokret funkcionira.” – Moshe Feldenkrais. Profesorica Dejana Horvat iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak je predstavila program rane intervencije u domu korisnika, kojim je istaknula oblike poticanja dječjeg razvoja, koji se primjenjuju od rođenja do predškolskog uzrasta, primjenjive na različite skupine djece. Gospođa Gordana Banović iz Udruge Impuls je prezentirala pozitivne elemente korištenja terapijskog jahanja: poboljšanje hoda nakon par sati jahanja, kao provjera kako dijete ima zadovoljeni taktilni, vestibularni i proprioceptivni sustav, te psihičko zaokupljivanje osobe i pokušaj usmjeravanja pažnje. Amo Re Vera – Udruga potpore osobama s intelektualno komunikacijskim i drugim poteškoćama je predstavila JA KOM portal, koji kroz Internet uslugu daje svoj doprinos u nadoknadi privremeno ili trajno umanjenih sposobnosti komunikacije kod osoba s teškim i ekspresivnim komunikacijama kod autizma, cerebralne paralize, Downovog sindroma, teškoća u razvoju, apraksije, moždanog udara ili traumatskih ozljeda mozga. Kao poslijednji prezenter, riječ je preuzeo gospodin Dario Karačić, koji je u ime udruge CeDePe Zagreb održao prezentaciju o asistivnim tehnologijama kao sredstvima koja olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti djece i odraslih s invaliditetom te poboljšali njihovo sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima kako bi na taj način bili punopravni članovi zajednice, razreda, radne okoline. Istaknuo je kako udruga CeDePe Zagreb provodi program Razvoj sposobnosti djece s motoričkim teškoćama unutar kojeg se provode radionice usmjerene na motorički, senzorički, kognitivni i socijalni razvoj djece s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama. Ovom prilikom bi se htjeli zahvaliti institucijama na podršci, medijima na medijskoj popraćenosti te velikom odazivu gostiju. Dvorana Tribine Grada Zagreba bila je premala za sve goste koji su željeli prisustvovati. Potpisne liste kažu daje bilo preko 100 sudionika. Primili smo odličan feedback te su se spominjale riječi kao „jako praktično i zanimljivo“, „nije dosadno kao inače na okruglim stolovima“ i sl. Dosta predstavnika institucija i organizacija je izrazilo želju da slične programe predstave u svojim organizacijama što čini dodatnu vrijednost vašim predavanjima te potvrđuje ulogu udruge CeDePe Zagreb kao informatora i prenositelja dobre prakse. Još jednom se zahvaljujemo predavačima na visokoj razini stručnosti i profesionalnosti koju su pružili tijekom okruglog stola i nadam se da ćemo surađivati u budućnosti.

Napomena: kompletnu foto-galeriju pogledajte na našem facebook profilu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Okrugli stol, 7.5.2014.”]

1. Međunarodni sastanak

1. međunarodni sastanak, Fagaras, Rumunjska, listopad 2012.

appc_logoNa sastanku je sudjelovalo 23 predstavnika svih partnerskih organizacija. Ispred naše udruge sastanku su prisustvovali Boris Rutar, član Upravnog odbora, kao korisnik projekta, i Maja Krznarić Holenda, zaposlenica udruge, kao voditelj projekta.

Prvi dan sastanka započeo je pozdravom domaćina i kratkim predstavljanjem svih partnerskih organizacija, nakon čega smo prešli na praktična pitanja provedbe projekta. Utvrdili smo točna zaduženja svakog partnera unutar projekta općenito i aktivnosti pojedinačno. Raspravljali smo o logotipu projekta i dogovorili da svaki partner do kraja studenog pošalje najmanje dva prijedloga, a svi partneri će zatim glasovanjem izabrati logo projekta.

Dogovoreno je da do izrade internetske stranice projekta, a radi informiranja javnosti o projektu, bude izrađena Facebook stranica projekta.

Posjetili smo Dnevni centar za seniore koji dnevno posjećuje 20 – ak osoba i sudjeluje u društvenim i rekreacijskim aktivnostima. Posjetili smo i Stambenu jedinicu za seniore. Ovo je potpuno novi objekt koji će biti stavljen u funkciju početkom 2013. godine, a može primiti do 50 korisnika u 25 soba. Zemljište, gradnja i uređenje objekta financirao je grad Fagaras, a troškove smještaja pokrivat će jednim dijelom korisnici, a jednim dijelom udruga koja će preuzeti upravljanje objektom nakon što bude useljen.

 

Drugi dan sastanka posjetili smo Centar za mentalno zdravlje koji djeluje unutar gradske bolnice. Tu smo se upoznali sa radom centra, njegovim korisnicima i zaposlenicima. Zatim smo sudjelovali u sociodramskoj radionici pri čemu smo se dobro zabavili i bolje upoznali.

Treći dan sastanka diskutirali smo o mogućnostima suradnje sa drugim institucijama, udrugama i organizacijama. Posjetili smo nekoliko internetskih stranica drugih projekata financiranih od strane EU unutar Programa cjeloživotnog učenja, te raspravljali o tome kako bi trebala izgledati stranica našeg projekta. Odlučeno je da stranica bude napravljena do kraja 2012. godine.

 

ENPSYGE – Obrazovna mreža za psihogerijatriju

 

enpsyge

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.

 

 

ENPSYGE – Educational Network for Psychogeriatrics
ENPSYGE – Obrazovna mreža za psihogerijatriju

 

FINANCIRA : Agencija za mobilnost i programe EU

TRAJANJE : 2 godine (01. 08. 2012. – 31. 07. 2014.)

 

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je uključivanje marginaliziranih starijih osoba u društvo kroz međugeneracijski pristup mentalnom zdravlju i promicanje aktivnog starenja.
Projekt podrazumijeva sljedeće programe:
a) računalne tečajeve – organizirane za starije osobe;
b) održavanje prezentacija i grupa podrške obiteljima / skrbnicima starijih osoba, koje pate od mentalnih bolesti, kako bi se poboljšalo razumijevanje i odnos među generacijama;
c) konferencije i treninzi u području psihogerijatrije za socijalno i medicinsko osoblje (socijalni radnici, terapeuti, liječnici primarne zdravstvene zaštite, medicinsko osoblje);
d) web stranica “Obrazovna mreža za psihogerijatriju – ENPSYGE” – s arhivom materijala kognitivnih bolesti, linkovima na druge specijalizirane web stranice i blogove, gdje će biti prikupljani relevantni materijali;
e) razmjenu dobre prakse u integraciji starijih osoba, kroz edukaciju.

 

Partnerstvo će osobama – korisnicima programa, dugoročno omogućiti :
• Ažuriranje  svojih znanja u području računalnih / internetskih vještina (neki od njih će dobiti certifikat sudionika, koji će olakšati njihovo probijanje na tržište rada);
• Poboljšanje društvene aktivnosti i kreativnosti smanjenjem socijalne izolacije te podizanje  kvalitete života;
• Dužu kvalitetu svakodnevnog života;
• Poboljšanje komunikacije i društvenih vještina.
Ovaj projekt pomaže institucijama i organizacijama sudionicama kroz:
• Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i demografskih promjena, gledano kroz trend starenja populacije;
• Stvaranje europskog iskustva uključivanjem lokalnih zadataka u internacionalne projekte;
• Poboljšanje vlastitih pristupa učenja, komunikacijskih vještina i metodologija;
• Upoznavanje europskih organizacija radeći na istim projektima;
• Istraživanje novih pristupa u radu s ciljnim skupinama;
• Proučavanje metoda u stranim i internacionalnim radnim skupinama;
• Uspoređivanje metodologija korištenih u partnerskim zemljama te inkorporacija ideja u vlastitim projektima;
• Prihvaćanje prikladnih metoda;
• Upoznavanje novih budućih partnera na europskoj razini.
PARTNERI:

 

 

 1. Asociatia Pentru Participare Cetateneasca (Association For Citizens´ Participation) (koordinator projekta), RUMUNJSKA

appc_logo

ASOCIATIA PENTRU PARTICIPARE CETATENEASCA (ASSOCIATION FOR CITIZENS´ PARTICIPATION) je neprofitna organizacija osnovana u cilju promocije programa temeljenih na razvoju aktivnog građanstva i obrazovanju odraslih, kreiranjem i poboljšanjem standarda u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi odraslih kroz obuku i profesionalnu praksu.
Glavni ciljevi su:
1. Promovirati, stvarati i razvijati inicijative(poticaje) za promicanje aktivnog građanstva i obrazovanja odraslih.
2. Promicati stvaranje mreža i suradnje lokalnih, državnih, transnacionalnih partnerstava između organizacija
civilnog društva: javne agencije, sveučilišta, udruge, privatne osobe.
3. Promovirati priznavanje vještina stečenih kroz volontiranje, društvene aktivnosti i aktivnosti povezane s obitelji.
4. Poticati razmjenu iskustava i vještina u lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim okvirima, kroz javne i / ili privatne osobe u cilju promoviranja obrazovanja odraslih i aktivnog građanstva.
5. Promicati mobilnosti pojedinaca uključenih u obrazovanje odraslih u cijeloj Europi.
6. Promovirati istraživanja, znanja i učenja aktivnog građanstva.
7. Promicati ravnopravnost građana, u svojoj raznolikosti.
8. Stvaranje i razvijanje koncepata, proizvoda i inovativnih pristupa za poticanje razvoja i širenja Europskog aktivnog građanstva.

ecode_logo-300x137

 1. Ecode – Estudio De Cooperacion Al Desarrollo, ŠPANJOLSKA
  ECODE je tijekom posljednjih 10 godina radio na području mentalnog zdravlja u razvijenim zemljama. Tijekom tog razdoblja, pomagali su lokalnim nevladinim organizacijama u otvaranju centara za mentalno zdravlje, rehabilitacijskim organizacijama te također davali obuku odraslima kako osigurati bolje usluge skrbi za psihički bolesne ljude.
  Uz rumunjski APPC i općinu Fagaras, pomogli su obnoviti školu i započeli radom centra, osposobljavajući lokalne nevladine organizacije.
  ECODE je organizacija specijalizirana za upravljanje Projektnim ciklusom u suradnji za razvoj.
  ECODE je radio na projektima u 35 zemalja, s posebnim intenzitetom u Gvatemali, Rumunjskoj, Kambodži i Gani. U suradnji sa časnim sestrama Presvetog srca Isusovog razvili su značajno iskustvo i znanje u području mentalnog zdravlja, osobito sa starijim ljudima.

 

logo_SPAS

 1. Serviciul Public De Asistenta Sociala Fagaras, RUMUNJSKA
  PUBLIC SOCIAL SERVICES FAGARAS – SPAS Fagaras je lokalno javno tijelo zaduženo za poboljšanje socijalne zaštite u gradu Fagaras.
  Razvijaju planove  socijalnih usluga zajednice na lokalnoj razini uključujući sve institucije i čimbenike koji rade ili mogu utjecati na socijalnu pomoć i zaštitu te praćenje provedbi planova zajednice za socijalnu pomoć.
  Pružaju specijaliziranu pomoć i smjernice osobama bez prihoda ili niskih primanja, starijim osobama, osobama koje pate od neizlječivih bolesti, osobama koje primaju socijalnu pomoć, obiteljima neriješenog stambenog pitanja ili s lošim uvjetima stanovanja, djeci i zlostavljanim ženama , žrtvama obiteljskog nasilja, osobama s invaliditetom ili višestrukim invaliditetom, kronično bolesnima.
  2005. godine SPAS je otvorio Dnevni centar za odrasle, koji ima 40 korisnika i u koji dnevno  dolazi 15 – 20 osoba. Osobe u centru održavaju društvenu interakciju u prijateljskoj atmosferi. Aktivnosti Centra su osmišljene kako bi razvijale i održavale društvenu interakciju i neovisnost.

pmooe_logo-300x103

 1. Pro Mente Upper Austria, AUSTRIJA
  Pro mente je nevladina organizacija, smještena u Gornjoj Austriji. Rade više od 40 godina s ciljem poboljšanja stanja osoba s invaliditetom, posebice osobama s mentalnim i socijalnim psihijatrijskim invaliditetom. Imaju posebne odjele za: stanovanje, stručno osposobljavanje i integraciju, mlade, psihosocijalno savjetovanje, ovisnost, medicinsku rehabilitaciju, neurorehabilitaciju te također veliki odjel za obrazovanje zaposlenika, korisnika usluga i kolega iz drugih institucija. Djeluju prema holističkom pristupu želeći poboljšati društvene, zdravstvene, terapeutske i ekonomske uvjete korisnicima.

 

milorzab_logo-300x300

 1. Fundacja Milorzab, POLJSKA
  Foundation for People with mental diseases “Milorzab” je lokalna neprofitna organizacija iz Poljske, grada Lodza. Primarni cilj organizacije je podrška osobama s duševnim bolestima, s naglaskom na one s Alzheimerovom bolešću. Također pružaju pomoć  njegovateljima i obitelji pacijenata. Organiziraju terapijske radionice za starije bolesnike i njegovatelje, učeći i savjetujući  o mnogim pitanjima te organiziraju grupe podrške i nude individualno savjetovanje i grupni trening. Sve ove akcije su kreirane kako bi podigle svijest o Alzheimerovoj bolesti i doprinose u prepoznavanju, socijalnoj integraciji i uključivanju osoba oboljelih od Alzheimerove i sličnih bolesti.
  Njihova uloga u projektu je predstaviti i podržati skupine obitelji i skrbnika građana oboljelih od mentalnih bolesti, uglavnom starijih osoba te razmjenu  znanja o metodama integracije starijih osoba kroz edukaciju.

 

 foreda_logo-300x184

 1. Foreda Toscana, ITALIJA
  Foreda Toscana je udruga za obrazovanje odraslih.
  Ciljevi udruge su širenje, razvoj aktivnosti i akcija za cjeloživotno obrazovanje, u suradnji s partnerima u regiji i nacionalno.
  Da bi postigla svoje ciljeve, Foreda se udružila s planinskim zajednicama, općinama, školama, istraživačkim centrima i sveučilištima, CTP za obrazovanje odraslih, CRED i drugim javnim i privatnim subjektima s kojima dijeli svoje ciljeve.
  U posljednjih nekoliko godina, posebnu pozornost posvetila je obučavanju nastavnika, interkulturalnim pitanjima i imigracijama. U tu svrhu, Foreda Toscana je organizirala tečajeve pismenosti i posredovanje pri zapošljavanju za djecu i obitelji imigranata.

 

 

2. Međunarodni sastanak

 1. Međunarodni sastanak

pmooe_logo-300x103

2_sastanakDomaćin ovog sastanka bio je partner iz Austrije, Pro Mente OÖ. Sastanak je održan na Sveučilištu u Linzu, FH Linz Kampus.

Sastanak je otvorio gospodin Tommy Zuljevic Salamon, predstavnik organizacije domaćina, pozdravio je sudionike i predstavio program rada. Kako neki sudionici sastanka nisu bili na prvom partnerskom sastanku, ponovno smo se svi predstavili, rekli koju organizaciju predstavljaju i iz koje profesije dolaze.

Neki od zaključaka sastanka su:

 1. Internet stranica projekta će biti dostupna na engleskom jeziku, kao i na jezicima partnera.
 2. Odabran je logotip projekta
 3. Sljedeći trening organizirat će se za stručnjake iz medicinske i psihološke struke. Trening će trajati tjedan dana, provest će se u Fagarasu, Rumunjska tijekom lipnja. Veliku potporu radionicama dat će udruga ECODE koja će dovesti stručnjake u području psihogerijatrije iz Sestara presvetog srca Isusovog koje će provesti trening stručnjaka iz Rumunjske.
 4. Partner PRO MENTE će do ljeta pripremiti materijale koji će se koristiti za rad sa seniorima.
 5. CeDePe Zagreb će organizirati radionice za socijalne radnike na temu socijalnog uključivanja starijih osoba s invaliditetom
 6. ECODE je prenio poziv medicinskog tima “Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus” da se tijekom partnerskog sastanka u Španjolskoj jedan dan organizira posjet u jednu od njihovih bolnica u Martorellu
 7. APPC je predstavio dobru praksu međugeneracijskog učenja organiziranog u Fagarasu u suradnji sa SPAS – om. Radi se o kompjuterskim tečajevima koji su bili organizirani za seniore, a tijekom kojih su korisnicima pomagali volonteri iz srednje škole.
 8. FUNDACJA MILORZAB je predstavila aktivnosti koje su proveli unutar projekta, te se govorilo o knjizi koja će biti napravljena za projekt, a koja će sadržavati smjernice za skrb i njegu starijih osoba.
 9. FOREDA je predstavila Alzheimer cafe, aktivnost koja je organizirana za ovaj projekt, kompjuterski kognitivni trening – CCTV kao i Reminiscence by Tablet Activities. Također su predstavili zaključke svog rada sa seniorima u “Casa di Riposo Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi” u Empoliju.

Studijski posjeti:

 1. Bolnica Linz Wagner Jauregg sa detaljnim predstavljanjem i diskusijom unutar odjela za seniore. Uvod i prezentaciju usluga za seniore predstavili su DGKP Manfred Kogler i OÄ Dr. Christine Hertl

Posjet gerijatrijskom centru Tandem u Bad Ischlu. Rad centra prezentirala je Isabella Schuller

 

 

PETO metoda učenja i rehabilitacije u Zagrebu

CeDePe Zagreb, u suradnji s Dječjim vrtićem “Potočnica” (Zagreb) i Peto institutom (Mađarska), organiziralo je provedbu Peto rehabilitacije u Zagrebu u terminu od 16. 08. – 10. 09. 2010. godine.

 

Na rehabilitaciji je sudjelovalo 21 dijete, u dobi od 5 do 15 godina, koja su se prijavila i prethodno prošla pregled od strane dr. Polija iz Peto instituta. Rehabilitacija se provodila u DV “Potočnica”, Vukovarska 18, svakodnevno u vremenu od 9 – 14 h.

Želja je udruge da program Peto rehabilitacije organizira i u budućnosti. Stoga Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, da ispunite priloženu prijavnicu ili se javite u udrugu kako bismo mogli formirati listu zainteresiranih i organizirati pregled djece.

Cijena tretmana ovisi o broju uključene djece i dužini sudjelovanja u tretmanu. Pri potpisivanju ugovora plaća se paušal koji iznosi 30% dogovorene ukupne cijene rehabilitacije, a koji se u slučaju odustajanja ne vraća. Ostatak cijene rehabilitacije potrebno je platiti do početka same rehabilitacije