1. Međunarodni sastanak

pmooe_logo-300x103

2_sastanakDomaćin ovog sastanka bio je partner iz Austrije, Pro Mente OÖ. Sastanak je održan na Sveučilištu u Linzu, FH Linz Kampus.

Sastanak je otvorio gospodin Tommy Zuljevic Salamon, predstavnik organizacije domaćina, pozdravio je sudionike i predstavio program rada. Kako neki sudionici sastanka nisu bili na prvom partnerskom sastanku, ponovno smo se svi predstavili, rekli koju organizaciju predstavljaju i iz koje profesije dolaze.

Neki od zaključaka sastanka su:

  1. Internet stranica projekta će biti dostupna na engleskom jeziku, kao i na jezicima partnera.
  2. Odabran je logotip projekta
  3. Sljedeći trening organizirat će se za stručnjake iz medicinske i psihološke struke. Trening će trajati tjedan dana, provest će se u Fagarasu, Rumunjska tijekom lipnja. Veliku potporu radionicama dat će udruga ECODE koja će dovesti stručnjake u području psihogerijatrije iz Sestara presvetog srca Isusovog koje će provesti trening stručnjaka iz Rumunjske.
  4. Partner PRO MENTE će do ljeta pripremiti materijale koji će se koristiti za rad sa seniorima.
  5. CeDePe Zagreb će organizirati radionice za socijalne radnike na temu socijalnog uključivanja starijih osoba s invaliditetom
  6. ECODE je prenio poziv medicinskog tima “Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus” da se tijekom partnerskog sastanka u Španjolskoj jedan dan organizira posjet u jednu od njihovih bolnica u Martorellu
  7. APPC je predstavio dobru praksu međugeneracijskog učenja organiziranog u Fagarasu u suradnji sa SPAS – om. Radi se o kompjuterskim tečajevima koji su bili organizirani za seniore, a tijekom kojih su korisnicima pomagali volonteri iz srednje škole.
  8. FUNDACJA MILORZAB je predstavila aktivnosti koje su proveli unutar projekta, te se govorilo o knjizi koja će biti napravljena za projekt, a koja će sadržavati smjernice za skrb i njegu starijih osoba.
  9. FOREDA je predstavila Alzheimer cafe, aktivnost koja je organizirana za ovaj projekt, kompjuterski kognitivni trening – CCTV kao i Reminiscence by Tablet Activities. Također su predstavili zaključke svog rada sa seniorima u “Casa di Riposo Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi” u Empoliju.

Studijski posjeti:

  1. Bolnica Linz Wagner Jauregg sa detaljnim predstavljanjem i diskusijom unutar odjela za seniore. Uvod i prezentaciju usluga za seniore predstavili su DGKP Manfred Kogler i OÄ Dr. Christine Hertl

Posjet gerijatrijskom centru Tandem u Bad Ischlu. Rad centra prezentirala je Isabella Schuller

 

 

CeDePe Zagreb, u suradnji s Dječjim vrtićem “Potočnica” (Zagreb) i Peto institutom (Mađarska), organiziralo je provedbu Peto rehabilitacije u Zagrebu u terminu od 16. 08. – 10. 09. 2010. godine.

 

Na rehabilitaciji je sudjelovalo 21 dijete, u dobi od 5 do 15 godina, koja su se prijavila i prethodno prošla pregled od strane dr. Polija iz Peto instituta. Rehabilitacija se provodila u DV “Potočnica”, Vukovarska 18, svakodnevno u vremenu od 9 – 14 h.

Želja je udruge da program Peto rehabilitacije organizira i u budućnosti. Stoga Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, da ispunite priloženu prijavnicu ili se javite u udrugu kako bismo mogli formirati listu zainteresiranih i organizirati pregled djece.

Cijena tretmana ovisi o broju uključene djece i dužini sudjelovanja u tretmanu. Pri potpisivanju ugovora plaća se paušal koji iznosi 30% dogovorene ukupne cijene rehabilitacije, a koji se u slučaju odustajanja ne vraća. Ostatak cijene rehabilitacije potrebno je platiti do početka same rehabilitacije