Obavijest članovima Udruge

CeDePe Zagreb ima mogućnost nabave rabljene računalne opreme.

U tijeku je prikupljanje informacija o članovima koji imaju potrebu za računalom te vas ovim putem pozivamo da se odazovete na ovaj Poziv.

Uvjet za prijavu je redovno plaćena članarina za prošlu i tekuću godinu.

Za više informacija, molimo kontaktirati putem e-maila: josip@cedepe.hr ili telefonski na 01/4848-905.

Zahvaljujemo na suradnji i nadamo se da će u budućnosti biti još ovakvih donacija.

Jačanje timske suradnje

Strateški tim Udruge je organizirao edukaciju zaposlenika u sklopu Jačanja timske suradnje

Temeljem Strateškog plana 2014.-2016., članovi strateškog tima Udruge: Zvjezdana Delić , Dario Karačić, Željka Janeš i Josip Koštan organizirali su edukaciju radnika u sklopu Jačanja timske suradnje.

Svrha edukacije je povezivanje velikog broja zaposlenika, koji rade u sklopu pet usluga Udruge:

 

  • Osnovna djelatnost
  • Mobilnost
  • Poludnevni boravak
  • Osobni asistent
  • Podrška u domu i zajednici osobama s težim invaliditetom

 

Cilj edukacije je zajedničkom suradnjom ojačati vlastita znanja i vještine, sposobnosti zagovaranja prava osoba s invaliditetom, promovirati rad Udruge te samim time djelovati ka što većoj samostalnosti osoba s cerebralnom paralizom i podržavati njihovo osamostaljenje u svakodnevnom životu.

 

USPJEŠAN TIM + KVALITETNE USLUGE = ZADOVOLJNI KORISNICI

Kronologija jedne priče: Potpisan ugovor između Društva i grada Zagreba

Potpisan ugovor između Društva i grada Zagreba  

 

Priča koja je počela daleke 1985.g. dobila je okvir 15. srpnja 2014.g., kada je potpisan Sporazum i Ugovor o dodijeli prostora za rad udruge i za potrebe povremenog i trajnog smještaja osoba s cerebralnom paralizom između Društva i grada Zagreba.

ugovor_sopnicaU to vrijeme kao osobe s invaliditetom prepoznavale su se osobe s intelektualnim teškoćama, gluhe i slijepe osobe, dok je pojam cerebralne paralize bio gotovo nepoznat, prava roditelja nikakva, nije bilo mogućnosti uključivanja, smještaja ili rada s ovom djecom. Stoga su roditelji kroz udrugu lobirali na donošenju zakona, priznavanju invaliditeta njihove djece, stvarali uvjete za uključivanju u predškolske i školske ustanove, radili na pristupačnosti objekata i javnih površina, organizirano sudjelovali na raznim događanjima… Mnogo godina, mnogo učinjenoga – skraćeno radno vrijeme, dopust do 8. god. djetetova života, invalidnina, uvećani dječji doplatak, integracija u redovne vrtiće i škole, uključivanje na fakultete, zapošljavanje, dodjela stanova, osobni asistent, pomoćnici u nastavi, prijevoz, pristupačnost, ukidanje auomatskog oduzimanja poslovne sposobnosti, financiranje programa koje provode udruge…

No, jedna inicijativa roditelja, koja se pojavila daleke 1985. g. do sada nije bila riješena – smještaj njihove djece kada njih više ne bude. Tako su roditelji CeDePe-a Zagreb pokrenuli akciju za prikupljanje sredstava za izgradnju doma, te zajedno s Društvom distrofičara Zagreb i Društvom tjelesnih invalida Zagreb, 1987. g. počeli gradnju ustanove na Jarunu. Do 1990.g. zgrada je stavljena pod krov, naručena je stolarija, ali se politička situacija u zemlji počela „kuhati“ što je dovelo i do Domovinskog rata i do prestanka gradnje. Za to vrijeme, interes udruge i roditelja okrenuo se izbjeglicama, prikupljanju i raspodjeli humanitarne pomoći, smještavanju i svim onim životnim situacijama koje su se pojavljivale u to vrijeme, kao i osiguravanju održivosti udruge, jer su svi izvori financiranja rada udruga u to vrijeme prestali.

Stoga je pitanje daljnje izgradnje doma, Udruga ponovno aktualizirala 1997.g. No već 2001/2002.g. dolazi do sve učestalijeg mišljenja da država treba krenuti u proces deinstitucionalizcije i polako smanjivati broj korisnika u velikim ustanovama, te je postalo vrlo očito da Društvo neće moći završiti izgradnju doma na Jarunu, jer se takav oblik smještaja neće priznavati. Stoga se udruga 2004.g. okrenula principima neovisnog života provođenjem pilot projekta uključivanja civilnih ročnika u programe pomoći svojim članovima, što je 2006. g. rezultiralo novim pilot projektom – Osobnim asistentom, a od 2010.g. i Programom pomoći u kući.

Sve te godine vukle su sa sobom i onu prvotnu namjenu zgrade na Jarunu – osigurati smještaj za one članove udruge čiji roditelji više ne mogu skrbiti o njima, a kojima četverosatni rad osobnog asistenta ne može biti dostatan za samostalan život. Novim Zakonom o socijalnoj skrbi udrugama i drugim pružateljima usluga otvorila se mogućnost organiziranja samostlnog stanovanja, stanovanja uz podršku i mogućnost osnivanja manjih stambenih zajednica, te je udruga ovdje vidjela mogućnost realiziranja ideje stare sada već skoro 30 godina.

Mnogi od roditelja koji su pokrenuli inicijativu za izgradnju doma više nisu s nama, neki od roditelja su već u poznim godinama, a njihova tada mala djeca sada su odrasle osobe preko 40-e godine života. I baš zbog njih i obveze koja je ostala kao nasljeđe udruge, Društvo je s gradom Zagrebom sklopilo Sporazum o odricanju prava na zgradu na Jarunu i Sporazum o dodjeli prostora u naselju Sopnica u kojem će se moći organizirati primjeren smještaj, uz stručnu podršku i programe koji će se organizirati  u novodobivenim prostorima.

Iako je organiziranje smještaja, prehrane i aktivnosti, kao i osiguravanje 24-satne podrške kroz zapošljavanje stručnog kadra, velika odgovornost i obveza udruge, zadovoljni smo što smo ušli u završnu fazu realiziranja ideje stare 30 godina, te što ćemo u Sopnici ponovno pokrenuti pilot projekt organiziranog stanovanja, koji će biti osnova razvoja, učenja i usavršavanja pitanja stanovanja uz podršku za osobe s cerebralnom paralizom.

Uz programe Osobnog asistenta i Pomoć u kući, nadamo se i pokretanju programa mobilnih timova i stanovanja uz podršku, gdje će oni koji mogu, ostati u svojim domovima, a kroz neki od gore navednih programa i dobiti pomoć nekoliko sati dnevno.

Svi ovi programi, uz program organiziranog stanovanja u naselju Sopnica, za koji se nadamo da će uvjeti biti realizirani do kraja 2016. g., dat će našim članovima i njihovim roditeljima mogućnost izbora i sigurniji život u trećoj dobi.

Zvjezdana Delić, dipl.soc.rad

 

Vrtiče 2014.

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Vrtiče 2014″]

Sabor donio Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja  

Hrvatski sabor  donio je 4. srpnja 2014. godine  većinom glasova Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja. Zakon na snagu stupa 1. siječnja iduće godine, a u primjeni bi trebao biti godinu dana kasnije, kada će se ukinuti sadašnja tijela vještačenja u svrhu utvrđivanja invaliditeta i osnovati samo jedno, s mjesno nadležnim uredima.

Jedinstveno tijelo vještačenja djelovat će kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, metodologija će sadržavati jedinstvenu listu oštećenja, a posebnom uredbom odredit će je Vlada.

 

Ljetovanje Selce 2014.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Ljetovanje Selce 2014.”]

Studijsko putovanje Gleisdorf-Graz, Austrija

Centar za eko-društveni razvoj (CEDRA) iz Čakovca organizira studijsko putovanje “Uspješni primjeri korištenja europskih fondova za razvoj modela društvenog uključivanja i ponovne uporabe – austrijska iskustva” koje se održalo u petak 16. svibnja 2014. godine.
Cilj studijskog putovanja je prikazati primjere dobre prakse u korištenju strukturnih fondova Europske unije u razvoju modela društvenog poduzetništva i zapošljavanja pripadnika/ca maginaliziranih društvenih skupina i rješavanje ekoloških problema ponovnom uporabom.

Posjetili smo društvena poduzeća BAN iz Graza i Chance B iz Gleisdorfa gdje su predstavnici prezentirali svoje organizacije, njihov razvojni put, izazove s kojima se suočavaju, iskustava korištenja strukturnih EU fondova kao izvora financiranja svojih projekata, ali i sustava podrške institucija i mreža osnovanih za jačanje društvenih poduzeća. Upravo u tu svrhu organizirano je i izlaganje predstavnika/ce nacionalne platforme za poticanje razvoja društvenog poduzetništva pod nazivom BDV te regionalne mreže za socijalno zapošljvanje BBS.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”Studijsko putovanje Gleisdorf-Graz, Austrija”]

Turizam

  1. Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Način ostvarivanja:

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Upravi T.D. “Jarun d.o.o” radnim danom od 9,00-13,00 sati.

Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

  1.  Ulaz u Nacionalni park Plitvička jezera

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem. Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice koja za razdoblje 2013. godine iznosi 110,00 kn, a osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.

Zdravstvena zaštita

Pravni okvir: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13),

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.: 150/08 – 82/13),

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (NN br.: 85/06, 150/08, 71/10) .

 

Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije

 

Pravni okvir  Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – NN br.: 85/06, 150/08, 71/10,

 

Temeljem članka 14a. Zakona, premije dopunskog ZO koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom proračunu za:

 

– osobe koje imaju 100% tjelesnog oštećenja i osobe s višestrukim oštećenjem, te osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi,

 

– darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

 

– dobrovoljne davatelje krvi (muškarce s preko 35 a žene s preko 25 davanja),

 

– redovite učenike i studente starije od 18 godina,

 

– osobe čiji prihodovni cenzus po članu obitelji ne prelazi 45,59 posto proračunske osnovice (za samce u mirovini do 58,31 posto).

 

Način ostvarivanja:

 

Potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

3.1. Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

 

Pravni okvir: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući  – NN br. 46/07-pročišćen tekst, 64/08, 91/09, 118/09).

 

Osigurana osoba ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u popisu Pravilnika. Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna.

 

Način ostvarivanja: Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor

 

primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće

 

specijalnosti. Odobrenje za početnu bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda.

 

Odobrenje za održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju daje ovlašteni doktor Zavoda. Odobrenje za fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe daje ovlašteni doktor Zavoda.

3.2. Prava na ortopedska i druga pomagala

 

Pravni okvir: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima – NN br.: 7/12 – 93/13

 

Osigurane osobe na teret sredstava HZZO ostvaruju pravo na: pomagala, popravak pomagala, rezervne dijelove i potrošni materijal za pomagala.

 

Način ostvarivanja:

 

Pomagalo propisuje i funkcionalnost ocjenjuje ugovorni dr. medicine određene specijalnosti, dr. stomatologije, odnosno dr. opće medicine u ovlaštenoj ustanovi. Nabavku pomagala odobrava ovlašteni doktor HZZO ili liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije HZZO.