Međunarodno udruženje za znanstvena istraživanja intelektualnih i razvojnih teškoća (IASSIDD)

Predstavnice Udruge CeDePe Zagreb Marija Godo i Dragana Veldić Šarić sudjelovale su na predavanjima međunarodno istaknutih stručnjaka koja su se u okviru aktivnosti Akademije IASSIDD-a održala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 21.10.2016. u organizaciji Međunarodnog udruženja za znanstvena istraživanja intelektualnih i razvojnih teškoća.
Cilj ovih predavanja Akademije IASSIDD-a je popularizacija znanstvenih spoznaja u području kvalitete života obitelji te podrške osobama s intelektualnim i razvojnim teškoćama tijekom cijelog životnog ciklusa.

Please follow and like us: